Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Att ligga före

Övrigt Posted on Wed, August 25, 2021 14:33:55

Inför hösten har jag föresatt mig att få ett mer hållbart arbetsliv och därmed en mer hållbar vardag. Som ett led i detta har jag försökt att planera in tid i almanackan för alla de saker jag ska göra, men som görs på egen hand. Detta är inte saker jag tidigare satt upp dedikerad tid för och min förhoppning är att det ska göra att mitt arbete bättre ryms.

Det är lätt att titta i almanackan och se att jo men här finns ju e lucka på tre timmar mellan mina två möten så här kan jag klämma in ett möte till och då glömma bort att man har en föreläsning att skapa, ett abstrakt att skriva eller inläsning av studentinlämningar att göra.

Hittills har detta gått lite över förväntan och jag ligger just nu lite före min planering. Den avsatta tiden har räckt till för det jag planerat att göra och jag har kunnat ta mig an uppgifter som ligger lite längre fram i tiden. Detta ser jag inte som någon nackdel då man vet att oförutsedda saker alltid händer. En viss buffert känns bra att ha.Ändrade spelregler, under pågående spel

Hälso- och sjukvård, Övrigt Posted on Wed, July 07, 2021 09:17:57

Vi arbetar för fullt med att få andra delen av det sammanhållna och personcentrerade vårdförloppet färdigt för att kunna skickas ut på remiss. Vid vårt senaste möte presenterades tidslinjen för detta. Det är rätt många moment och hålltider vilket ger ett pressat tidschema.

Idag fick jag vet att spelreglerna plötsligt ändrats och att det som redan nu verkade tajt blivit än snävare. När spelregler ändras under spelets gång är det svårt att få till det och ingen gillar heller riktigt en med- eller motspelare som gör så. I det här fallet får vi bara acceptera att reglerna är ändrade och spela med. Den goda minen, den kan vi dock inte krävas att hålla.Semesterstart =lågtryck i mailkorgen

Övrigt, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 30, 2021 23:45:34

Det märks tydligt att många har gått på semester. Inflödet i mailkorgen har minskat påtagligt. Inte mig emot, det blir mer gjort då när man inte behöver svara på en massa mail också.Inför semestern-lista

Övrigt Posted on Tue, June 22, 2021 23:29:00

Jag har gjort en inför semestern-lista med saker som dels måste vara gjorda innan semestern stundar men också med saker som vore bra om de vore gjorda innan dess. Jag har så sakteliga börjat bocka av saker på den men tyvärr skriver jag dit saker i en högre takt. Jag förväntar mig att detta förhållande ska ändras över tid och ju närmare semestern vi kommer.

Tur för mig att min semester ännu ligger några veckor bort.Ökande fattigdom i Sverige – jag funderar över definitionen “låg ekonomisk standard”

Övrigt Posted on Wed, January 27, 2021 10:36:59

Idag rapporteras om en ökande fattigdom i Sverige. Nyheten tror jag kommer från Statistiska Centralbyrån men har (såklart) plockats upp av media. Andelen svenskar med låg ekonomisk standard har fortsatt öka och nådde tydligen år 2019 den högsta nivån (sedan när är dock oklart). Mer än 15 % av befolkningen anses leva med låg ekonomisk standard. Det här är självklart ingen rolig läsning men jag fastnar på det sista lilla stycket där “låg ekonomisk standard” definieras.

Låg ekonomisk standard är enligt Statistiska Centralbyrån ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars standard är mindre än 60 % av medianvärdet i befolkningen.

Jag inser att nyckelordet här är ordet relativt och jag tycker att måttet är märkligt. Med definitionen ovan kommer ett område alltid att ha en andel av populationen som lever med “låg ekonomisk standard” eftersom några alltid måste ha en inkomst som är lägre än medianen. Det ingår liksom i medianens villkor, hälften av alla kommer befinna sig under den och hälften över den. Att denna ekonomiska standard sedan kan ligga ljusår över det andra människor kan drömma om det tar detta mått inte hänsyn till.Gott Nytt År! Vi lämnar 2020 bakom oss …

Övrigt Posted on Thu, December 31, 2020 17:08:28

Nu är det dags att lämna år 2020 bakom oss. Året kommer gå till historien och inte på ett bra sätt. Vi får helt enkelt se framåt och hoppas på år 2021 istället.God Jul och Gott Nytt År!

Övrigt Posted on Fri, December 25, 2020 16:51:54

Ännu ett år är snart till ända. Det har på många sätt varit ett märkligt år för alla människor på jorden. Jag ser fram mot år 2021 och hoppas livet ska kunna återgå till det lite mer normala framåt höstkanten åtminstone.Ni är så unga …

Övrigt Posted on Tue, December 01, 2020 23:36:03

Tillsammans men några kollegor hade jag ett Zoom-möte igår. Det var mina fina kontorskamrater och tillika vänner på Högskolan som hade en liten sammankomst. Vi är fem på rummet, min bästa kollega och fd doktorandkollega Malin och så tre fantastiska mer seniora kollegor där två har gått i ålderspension men arbetar kvar lite som timanställda och en fortfarande är anställd.

Så unga ni är! utbrast en av dem, – Ja, så mycket som ni har framför er, instämde de andra. Vi skulle kunna vara era mammor sa den tredje. Det känns lite konstigt att få höra detta när man just passerat det som många nog ser som livets mittpunkt, även om ett långt liv självklart inte är något som kan tas för givet. Vi får nog smaka lite på dessa påståenden …Arbeta i digitala möten

Övrigt Posted on Mon, November 23, 2020 15:22:50

Pandemin har haft det med sig att många arbetar mer i digitala möten nu än för ett år sedan. Jag ser generellt positivt på detta men ser också att det ställer nya krav på de som ska delta i mötena. På ett sätt har pandemin gett oss en stor spark i baken mot ett mer digitaliserat samhälle och arbetsliv som på många sätt är positivt men det har varit utmanande för många att hänga med.

Jag som arbetar mycket i olika grupperingar och med människor spridda över hela landet hade redan innan mars många möten via någon digitala mötesplattform och tycker det har fungerat väl. Studenterna har också i stor utsträckning anpassat sig fort och väl till utbildningens nya förutsättningar. I några sammanhang är det däremot mer struligt och det finns svårigheter att kunna koppla upp sig, att få till ljudet och att kunna arbeta i delade dokument.

Svårigheter som dessa menar jag måste övervinnas. De kan inte vara skäl till att inte arbeta i digitala mötesformer. Möten som dessa är bra både för miljön när vi inte behöver resa för att delta i möten, det ger (potentiellt) mer luft i almanackan då man inte behöver någon särskild tid för att förflytta sig mellan olika digitala möten utan sköter det med ett klick och det ger också en annan möjlighet till delaktighet i spännande och intressanta saker när många möten nu är online och öppna för alla.Covid-19 driver utveckling

Övrigt Posted on Fri, October 02, 2020 14:56:28

Jag deltar på en disputation i Halmstad idag via Zoom och sänder en liten tanke till att det är covid-19 som möjliggjort digitalt deltagande vid disputationer. Utan pandemin tror jag denna utveckling legat långt fram i tiden. Detta är kanske en av få positiva saker som pandemin fört med sig. Jag hade nog inte kunnat delta vid disputationen om jag varit tvungen att delta på plats i Halmstad. Det ligger ju inte precis i nära vare sig mig eller vår arbetsplats Högskolan Väst.ARN står upp för kvinnor!

Övrigt Posted on Wed, August 12, 2020 23:32:33

Allmänna reklamationsnämnden har fattat beslut som innebär att villkor som indirekt diskriminerar kvinnor inte gäller. Beslutet handlar om en försäkring för en resa tecknad av en kvinna som fick missfall. Detta skulle enligt försäkringsbolaget inte ge henne pengarna tillbaka då hon avbokade resan men ARN säger alltså annat. De villkor som anges riktas enbart mot kvinnor och sjukdomar de kan råka ut för och är alltså diskriminerande. ARN kommer fortsätta besluta i samma linje.

All heder åt ARN som står upp för kvinnors rätt!Augusti innebär nytt jobb

Övrigt Posted on Tue, August 04, 2020 23:25:33

I år innebär augusti att jag har ett nytt jobb på halvtid. Jag ska arbeta som forskningsledare på Skaraborgsinstitutet. Ja eller helt nytt är det inte för jag smygstartade med att jobba 20 % från och med april men våren var ju som den var så det har väl inte blivit så väldigt mycket med detta nya än och nu drar det igång på allvar. Halvtid är ju betydligt mer tid än 20 %. Jag börjar praktiskt nog mitt nya jobb med semester, men efter den så …Covid-19 driver utvecklingen av verktyg för online-möten – Teams utvecklas

Övrigt Posted on Tue, July 14, 2020 11:57:10

Efter en vår där utbildningen mestadels skett via digitala möten i applikationen Zoom så har en del insikter nåtts. Det är inte bara jag personligen som anser att den digitala mötes-erfarenheten skulle kunna vara bättre. Visst har det gått bra att bedriva utbildningen online, men det är just det, det har “gått bra”. De flesta anser nog att det visst finns fördelar med att träffas digitalt som att man slipper resa för att delta i ett möte, man kan vara med även om man inte känner sig helt frisk osv men de flestas erfarenhet är nog att vissa delar går förlorade. Det är svårt att känna att man har kontakt med alla studenter när man föreläser för stora grupper. Det är svårt att läsa av deltagarnas reaktioner, det är inte så interaktivt som man skull önska osv.

Nu har Teams, som jag själv inte alls använt under våren, kommit med en rad nya funktioner som ska vara tillgängliga åtminstone från och med augusti. Flera av dem tycker jag verkar värda att testa. De handlar alla om att ge en större känsla av att vara i samma möte. Kolla in nedan för att se vad som är på gång.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/07/08/reimagining-virtual-collaboration-future-work-learning/Synintryck ger associationer

Övrigt Posted on Thu, May 21, 2020 22:53:20

På en av mina promenader såg jag stenen nedan.

Den första jag tänkte på var faktiskt inte min sambo utan min kollega Malin som skrivit om hjärtan i sin avhandling. Därefter tänkte jag nog på min sambo. Tänk att hjärnan är så snabb i associationerna att de redan innan jag egentligen konstaterat att stenen såg ut som ett hjärta hade hunnit tänka på min kollega. Hjärnan är fantastisk!Många utestående anrop – frustration

Övrigt Posted on Thu, May 14, 2020 15:06:18

En sak som gör mig frustrerad är när jag har mailat till någon för att den antingen ska göra något, vilket kan inkludera att svara på mailet och mailet lämnas utan åtgärd eller att inget svar kommer. Ibland kan det vara saker av mindre viktig art och då spelar det ju i ingen roll om man får någon reaktion eller inte men ibland är man verkligen i behov av svar eller åtgärd.

Det är i dessa situationer som frustrationen växer till. Just nu är en sådant tillfälle. Jag har skickat iväg ett antal mail där åtgärd från mottagaren behövs men i min mailkorg är det alldeles tyst … Flera av dessa uteblivna svar är sådana jag behöver för att själv kunna arbeta vidare eller lägga saker åt sidan.Kommunikation anpassad efter sitt sammanhang

Övrigt, Uncategorised Posted on Thu, May 07, 2020 07:54:41

Jag har med visst intresse studerat SVTs teckenspråkstolkar vid de gemensamma pressträffar som hålls kl 14 med anledning av covid-19. De måste beskrivas som strama, avskalade, med håret i en enkel frisyr, ofta uppsatt i knut och oftast helt klädda i svart. Deras tecken är också det avskalat, distinkt och deras mimik understryker budskapet, helt utan att jag kan teckenspråk då.

Dessa tolkar står i tydlig kontrast till de teckenspråkstolkar vi fick stifta bekantskap med vid en melodifestival för några år sedan. Ni minns honom, mannen med den stora inlevelsen, han som verkligen gestaltade sångtexten med hela sitt jag. Finklädd för att matcha tillfället och så uttrycksfull.Distansläge – när det som inte får hända hände

Övrigt Posted on Wed, April 29, 2020 09:02:52

Igår precis efter dagens första korta möte via Zoom och innan mitt heldagsmöte via Zoom startade så slutade min internetuppkoppling att fungera. Inte bra, inte alls bra. Särskilt inte i tider då social distansering gäller och digitala möten är det som gäller.

Bild från https://staffanstorp.se/elavbrott/

Då mötet var viktigt fick min hemma-support rycka in och lösningen blev efter en del trixande att dela mitt privata mobila internet via USB till en gammal laptop då delning till min stationära dator inte fungerade. Så här såg det alltså ut hos mig igår. Lite tacksam var jag att jag inte skulle haft föreläsning eller seminarium med studenter. Om jag hade fått missa ett viktigt möte hade det varit tråkigt men det kunde varit värre.

Slutet gott allting gott, ja eller typ i alla fall. Framåt natten hade min internetleverantör fått en reparatör på plats, lokaliserat felet till ett kabelbrott, fått fram en grävmaskin, grävt fram fibern och skarvat den. Det tog femton långa timmar att laga det. Jag inser hur sårbart vårt samhälle är i dessa dagar och hur beroende av teknik vi gjort oss.Självklarheter är tydligen inte det längre – corona

Övrigt Posted on Fri, March 13, 2020 16:56:23

Skaraborgs sjukhus var igår i stabsläge. Orsaken angavs vara att 60 personal var hemma och var sjuka. Inte i corona utan i helt vanliga förkylningar. Precis som det alltid borde vara i vården. Den som är sjuk ska inte vara på arbetet om den arbetar i vården

Äldreboenden sätter upp anslag att den som är sjuk inte ska hälsa på sin äldre och sköra anhöriga. Precis som man aldrig ska göra, oavsett om det är virussäsong eller inte.

Högskolan Väst har skrivit i sin handlingsplan att studenter som kommer till undervisning och är påtagligt sjuk ska skickas hem. Studenter som är sjuka ska aldrig delta i undervisning.

Vad är det som har hänt? Varför måste självklarheter som dessa påpekas? Har vi tappat allt vett och förstånd i Sverige. Vi ska väl aldrig gå runt och smitta ner sjuka äldre eller våra kollegor?Coronaviruset skapar luft i min almanacka

Övrigt Posted on Fri, March 13, 2020 16:49:55

Min förut ganska späckade almanacka gapar nu lite mera tom. Konferenser, inspirationsdagar, forskningsfestival och möten ställs in eller ändras till e-möten. Lite skönt är det men jag undrar över om allt detta verkligen är nödvändigt eller om det finns ett visst mått av panik i detta.Lycka – att få en timma

Övrigt Posted on Thu, February 20, 2020 19:08:49

Idag på eftermiddagen var jag på ett möte som var klart snabbare än beräknat. Då fanns det helt plötsligt en timma “över” som kunde användas på valfritt sätt. Där och då kändes det som ren lycka!Next »