Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Feltolkning av tidssamband

Forskning Posted on Tue, March 30, 2021 01:17:04

Att saker har ett samband, oftast i form av att de existerar samtidigt är nästan aldrig samma sak som att det finns ett orsakssamband. Detta konstaterar professorn i psykiatri Mikael Landen. Så sant som det är sagt! Det finns många orsaker till att saker kan samexistera men oftast har det inte med att göra att det ena orsakar det andra.

Ett sådant exempel är när min mamma drog upp en rullgardin och det började spöregna ute. Trots att hon var väl medveten om att detta såklart inte hade något med vartannat att göra så ville hon instinktivt dra ned rullgardinen igen för att se om det skulle sluta regna.

Varför har vi så lätta att inse att dessa saker inte beror av varandra medan vi gärna kopplar ihop allehanda andra saker som bara råkar existera samtidigt när vi ser dem i den egna forskningen?Vikten av evidens

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, March 29, 2021 23:54:39

I dessa tider av fake new, faktaresistens och en ökande andel “foliehattar” vill jag slå ett slag för ett program från TV4 om evidens.

https://www.tv4.se/artikel/6zr6o3KQa4FIvBg6NeHBFp/sa-fungerar-vetenskap-vikten-av-evidens

Författaren och professorn i psykiatri, Mikael Landen har skrivit en bok om just detta och pratar engagerat om vikten av evidens. Sevärt!Mer forskning som läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sat, March 27, 2021 14:31:50

Min senaste publicerade artikel, om integritet i livet slut på IVA läses enligt ResearchGate. Kul!Etikbloggen skriver om vår artikel om integritet inom intensivvård

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:13:00

Etikbloggen som förestås av Uppsala universitet har skrivit om vår artikel om integritet inom intensivvård. Det är så fint skrivet så man blir riktigt rörd! Här kan du ta del av detta:

Länk till Etikbloggen


Problem med vaccin för covid-19

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:10:42

Att det inte är så alldeles enkelt at på rekordtid ta fram ett effektivt och säkert vaccin som kan levereras i enorma kvantiteter har blivit tydligt för var och en nu i covid-19 tider. Alla leverantörer av godkända vaccin dras med kapacitetsproblem och ingen kan leverera enligt avtal.

Astra Zenecas vaccin har gett upphov till mycket mer symtom i samband vid vaccinering än man sett i de kliniska prövningarna och nu har sällsynta men allvarliga biverkningar som lett till dödsfall konstaterats varvid vaccination med vaccinet stoppats.

Det har också rått viss osäkerhet omkring skyddet av Astra Zenecas vaccin till den äldre populationen då det var få äldre med i deras prövningar. Nu när allvarliga biverkningar rapporterats för vaccinet och de första analyserna gjorts anser några länder att vaccinet endast ska ges till dem över 65 år. Nu anses också skyddseffekten för äldre vara säkerställd.

Alla svårigheter som omgärdat vaccinerandet har gett kraftiga fördröjningar av vaccineringen i många länder, så även i Sverige. Mestadels är detta relaterat till den betydligt mindre mängd vaccin som levereras till länderna. Målet om att ha vaccinerat alla i Sverige till midsommar, ja det ter sig lika avlägset som en riktigt varm sommar i Sverige …100 citeringar!

Forskning Posted on Sat, March 20, 2021 10:23:18

ReserachGate menar att min forskning nu har citerats 100 gånger. Det känns som en riktig milstolpe!Att arbeta med kunskapsluckor

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 12:55:51

Allt vi gör i vården finns det inte evidens för vilket gör att man emellanåt får använda sig av beprövad erfarenhet för olika åtgärder. Det känns ofta otillfredsställande men det finns egentligen ingen annan lösning. Problemet som vi behöver lösa försvinner inte för att evidens för åtgärder saknas. Dock blir ju det profesionella omdömet och värderingen av de alternativ som står till buds än mer central.

I sådana lägen är det glädjande att SBU nu siktar på att fylla den här typen av kunskapsluckor. Här kan du läsa mer om det.Kollegialt seminarium – så lyxigt

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, March 19, 2021 07:57:13

I veckan var det manus jag skriver med två magisterstudenter på deras magisterarbete föremål för diskussion på ett seminarium på HV. Det var inte jättemånga där men seminariet blev så bra. Vi fick verkligen många värdefulla synpunkter och diskussionerna kunde uppehålla sig kring verkligt intressanta vetenskapliga frågor som också rörde sig utanför manuset.

“Det känns så lyxigt att ha fått synpunkter från så många kloka människor” sa en av magisterstudenterna och jag kan bara instämma. Hur ofta är det två professorer, två docenter och tre disputerade personer som alla vill bidra till ett manus förbättring som man får synpunkter från. Det tråkigaste var att inte fler kollegor som tog tillfället i akt att vara med för det var ett av de bästa seminarier jag varit med på på länge!Att göra om eller göra från början?

Forskning, Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, March 11, 2021 00:16:15

Efter att ha tillbringat åtskilliga timmar med att göra om ett ansökningsformulär för en typ av bidrag för forskning till en annan form undrar jag i mitt stilla sinne om det inte hade varit enklast att börja om helt från början. Att ha en text som utgångspunkt som inte passar för det man gör och som man måste göra om är ingen enkel sak. Det kräver mycket tankemöda och börjar man ändra i en ända så måste man hela tiden tänka på att det kan innebära att följdjusteringar krävs. Nu är vi i alla fall framme vid ett första utkast som vi ska låta cirkulera för synpunkter.Det läses så det står härliga till

Forskning Posted on Thu, March 11, 2021 00:12:26

ResearchGate har just meddelat mig att den första artikeln jag skrev för min avhandling har lästs 200 gånger av ResearchGates läsare. Det är verkligen roligt.Tydliga varningsklockor

Forskning Posted on Wed, March 10, 2021 07:59:21

Ibland förundras jag över både att forskare går på inbjudningar från uppenbart (för mig i alla fall) tveksamma förlag och konferensarrangörer men också över hur just förlag och konferensarrangörer skriver inbjudningar som de hoppas ska locka forskare.

I min e-post idag låg nedanstående meddelande som jag tycker innehåller det mesta av det som borde få varenda varningsklocka att börja ringa.

Olika typsnitt, typsnitt som ska ge en illusion av handstil, bokstäver ersatta med tecken, en mix av olika storlekar på texten, fetstil och versaler om vartannat och flera olika färger på texten är alltihop tydliga tecken för mig. Det signalerar inte en seriös aktör!Ytterligare citeringar av min forskning

Forskning Posted on Wed, March 10, 2021 00:06:01

Google Scholar är en pålitlig och snabb källa för att hitta citeringar av min forskning. Två nya citeringar fick jag besked om via min automatiska bevakning från den tjänsten. Båda citerar samma studie men använder varsin artikel för det, den ena använder själva resultatartikeln och den andra metodartikeln där narrativ metod använts.Vaccin mot covid-19 – nya bud

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 05, 2021 08:22:23

Ända sedan de första vaccinen mot covid-19 godkändes har det som sägs om dem skiftat. Hur effektiva de anses vara har förändrats. Hur många doser som behövs har också ändrats och är också olika mellan olika vaccinsorter. Sättet de ska förvaras på har inte förändrats för respektive märke men ser olika ut för de olika märkena. Vilka som vaccinet ger ett skydd för har också rått viss osäkerhet kring.

Senaste nya budet kring detta är Astra Zenecas vaccin som inte hade så många äldre (över 65 år) med i sina prövningar och därför inte kunde säga något om effektiviteten för den gruppen. Nu har nya data analyserats (gissar jag) och även det vaccinet bedöms nu ge gott skydd även i äldre åldrar och kan nu därför ges även till äldre i Sverige.

Det kan tyckas märkligt att man inte vet säkert men för en sjukdom som vi knappt ens visste att den existerade för ett år sedan så är det extremt mycket som vi vet nu som då var okänt. Vi har både en potentiell behandling med ett nytt antiviralt medel och flera olika vaccinmärken idag. Det är så många rekord i detta så man nästan hisnar över dem!Två reviewer genomförda

Forskning Posted on Sat, February 27, 2021 23:36:41

Jag har just genomfört två reviewer av submittade manus, eller snarare re-reviewer. Det var manus jag läst förut och lämnat synpunkter på. Nu hade författarna åtgärdat dessa och det på ett bra sätt. Det gjorde min arbetsinsats ikväll både lätt och trevlig. Bar att svara att allt är väl genomfört och att manusen nu håller den kvalitet som krävs för publicering. Kul!Disputation på Högskolan Väst om digitalt arbete i vården

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, February 26, 2021 14:17:43

Idag är det disputation på Högskolan Väst i ett ämne som ligger nära mina egna intressen. Avhandlingen skriven av Helena Vallo Hult handlar om hur läkare använder digitala “medel” i sitt eget arbete och hur patienters användning av detta påverkar dem i deras arbete. Väldigt spännande som ämne och område!

Opponenten har tagit ett grepp på sin uppgift som jag aldrig förut stött på och som jag både gillar och samtidigt inte riktigt är med på. Hon har under en mycket lång stund nu pratat om hur hon ser på doktorandens avhandlingsarbete och gett mycket förslag på vad doktoranden ska tänka på framåt.Ännu en citerad artikel

Forskning Posted on Thu, February 25, 2021 00:48:49

Ännu en av mina artiklar har nått 10 citeringar enligt ResearchGate. Det är en från vårt longitudinella strokeprojekt så det är riktigt roligt att den är så citerad. Den har dessutom inte varit publicerad så länge så det är också roligt att det gått så fort för den att få genomslag.

Rejnö Å, Nasic S, Bjälkefur K, Bertholds E, Jood K: Changes in functional outcome over five years after stroke. Brain Behav 2019, 9(6):e01300.800 gånger läst

Forskning Posted on Thu, February 25, 2021 00:43:15

Inte mindre än 800 gånger har min ena artikel lästs enligt ResearchGate. Det är en svindlande summa. Tänk om alla dessa ställdes på rad. Då skulle det bli en riktigt lång rad, särskilt med dagens förhållningsregler om distansering.

Rejnö Å, Nordin P, Forsgren S, Sundell Y, Rudolfsson G: Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study. Nurse Educ Today 2017, 50:36-41.Tre citeringar samma dag!

Forskning Posted on Sun, February 21, 2021 01:26:53

Idag hade Google scholar hittat inte mindre än tre citeringar av mina artiklar. För det mesta hittas endast en ny citering i taget och jag kan inte ens minnas att jag fått besked om tre nya samma dag. Alla tre citerade också olika artiklar. Kul!100 stycken – en sån milstolpe!

Forskning Posted on Sat, February 13, 2021 23:11:28

Idag hittade jag den 100:e citeringen av någon av mina artiklar! Det känns stort. Då är självciteringar undantagna liksom citeringar på lägre nivå än doktorsavhandlingar.Vår artikel i spanska strokeriktlinjer

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sun, February 07, 2021 17:39:52

Vår artikel “Rejnö, Å., Nasic, S., Bjälkefur, K., Bertholds, E., & Jood, K. (2019). Changes in functional outcome over five years after stroke. Brain and Behavior, 9(6), e01300. doi:10.1002/brb3.1300” finns med i de spanska strokeriktlinjerna för neurorehabilitering. Kul!

Här hittar du dem: https://www.neuro-reha.com/pdf/Guia_SENR_2_Atencion_del_DCS.pdf


Next »