Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Vetenskapens gräns

Forskning Posted on Tue, January 21, 2020 09:14:48

Den gräns till vilken vetenskapen nått fram är aldrig den yttersta“. Det här skrev Hans Larsson i sitt verk Intuition: några ord om diktning och vetenskap redan 1892. Det är verkligen sant även om det finns människor idag som verkar tro att det vi vet idag är sant och alltid kommer bestå som sanning.Snabba puckar inte bara i hockey

Forskning Posted on Mon, January 20, 2020 22:51:40

Idag fick vi besked att den artikel jag submittade förra veckan inte har accepterats till tidskriften. Ingen annan orsak angavs än att de har stort inflöde av artiklar. Trist såklart men ändå bra med snabbt besked. Ska artikeln ändå få avslag är det ju lika bra att få det snabbt så man kan submitta till annan tidskrift. Frågan är bara till vilken då.Submission x 2

Forskning Posted on Tue, January 14, 2020 22:50:51

Jag har just submittat ett manus till en tidskrift och ett abstrakt till en konferens. Det är inte precis så att man submittar manus varje dag och detsamma gäller för abstrakt så att göra det på samma dag är mer ovanligt.

Nu är det enda att göra att luta sig tillbaka och invänta besked. För artikeln vet man aldrig när det kommer men för abstraktet lämnas besked “Early March”. Konferensen det gäller är ESO och WSO gemensamma konferens i Wien i maj.

European Stroke Organisation Conference (ESOC)


Sedvanligt firande

Forskning Posted on Wed, January 08, 2020 23:24:27

Som min egen tradition bjuder firade jag att min artikel accepterats med ett glas bubbel. Dagen till ära äkta champagne.Ditt manus är …

Forskning Posted on Fri, January 03, 2020 16:22:49

accepterat efter utförda revideringar. Tack för det beskedet! Kul att böja året på det sättet.

https://www.tandfonline.com


Tack men nej tack – submittat manus

Forskning Posted on Mon, December 30, 2019 09:20:26

Idag fanns besked från en tidskrift vi skickat vårt manus till att de inte var intresserade av det. Det har inte ens gått ut på review. Det är både bra och dåligt. Bra för att det inte innebär att de inte vill publicera det för att det var för dåligt. Dåligt för att det alltid är bra att få sitt manus reviewat så man får lite synpunkter på det och kan förbättra det till nästa submission i en ny tidskrift. Om det varit på review men fått nej efter det hade det däremot varit sämre, för då innebär ju det att manuset inte bedöms hålla måttet.

Nu är det bara att leta efter en ny passande tidskrift att submitta till, läsa författarinstruktionerna och anpassa manuset efter dessa så det kan submittas igen.Min avhandling läses – 200 läsningar

Forskning Posted on Fri, December 27, 2019 17:57:08

Min avhandling har enligt ResearchGate lästs 200 gånger vilket jag tycker är lite imponerande med tanke på att den är skriven på svenska. det var ett medvetet val för att nå ut i en svenska kontext och till svenska kollegor men det blir ju såklart på bekostnad av tillgängligheten i andra länder. För att råda viss bot på det har jag dock en ganska omfattande engelsk sammanfattning och artiklarna är ju skrivna på engelska.3000 läsningar på ResearchGate

Forskning Posted on Fri, December 27, 2019 17:39:36

Under julhelgen har min forskning nått 3000 “läsningar” enligt ResearchGate. Jag gissar att det har funnits tid för ganska många att ta del av forskning under helgerna.Accepterat abstract palliativa konferensen 2020

Forskning Posted on Thu, December 19, 2019 12:09:24

Vi fick just besked om att vårt abstract till palliativa konferensen i Östersund accepterats. Det är väldigt roligt då vårt bidrag avser en metod att arbete med värdighet och inte en empirisk studie. Nu blir det en utmaning att skapa en poster över detta.

Bildresultat för palliativ konferens 2020


Lyckad ansökan om forskningsmedel

Forskning Posted on Wed, December 18, 2019 23:24:57

En av de forskningsgrupper jag ingår i har fått delar av sin forskningsansökan beviljad från regionala FoU-medel. Grattis till projektet!Läst poster

Forskning Posted on Mon, December 09, 2019 23:26:36

En av mina poster har enligt ReserachGate lästs 20 gånger. Det är alltid roligt med sådana nyheter.

Här är själva postern


Studier med etnicitet som faktor

Forskning Posted on Wed, December 04, 2019 23:46:20

I Sverige är det inte så vanligt att vi gör studier inom vårdområdet där vi klassificerar människor utifrån etnicitet medan detta inte alls är ovanligt i studier från USA. Resultatet redovisas ofta uppdelat på “white” eller “kaukasian”, “afro-american” och “hispanic” nästan på ett lika naturligt sätt som vi använder könstillhörighet eller ålder som vanliga sätt att dela upp populationen på.

Ibland kan jag se att detta kan vara motiverat då det inte sällan finns skillnader mellan dessa olika grupper, skillnader som kan vara viktiga för vården att ha koll på. Jag läste just en studie där man med utgångspunkt i data som visat att mortaliteten efter stroke var 21 % högre för “afro-americans” än för “whites” genomfört en intervention för att se om detta kunde påverkas genom en förändrad kost. Tidigare studier för att försöka påverka hade gjorts med fokus på sänkning av blodtryck.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.140.suppl_1.16318?utm_campaign=sciencenews19-20&utm_source=weekly-sn&utm_medium=email&utm_content=phd12-4-19&j=71711455&sfmc_sub=170446681&l=7991033_HTML&u=624349354&mid=10171707&jb=0

I studien fick frivilliga under en fem-veckorsperiod äta en “low-sodium, low-calorie, zero cholesterol, non-dairy vegetarian diet” dvs en vegetarisk och mjölkproduktfri, kolesterolfri lågkaloridiet med lågt saltinnehåll. Med de förändringar som detta ledde till i deras riskfaktorer beräknades att risken skulle kunna minska med 19 % under en tioårsperiod, dvs att den kvarvarande ökade risken bara skulle bli 2 %. Resultatet måste verifieras i större studier men ger ändå intressanta tankar.

Om vi inte delar populationen utifrån faktorn etnicitet kan vi inte vare sig fånga en sådan skillnad som man sett och gett upphov till den här studien i USA eller försöka hitta sätt att skapa goda interventioner för berörda grupper.

Jag bara funderar över dieten. Det är ju ganska mycket som uteslutits. Inget kött, inga mjölkprodukter, inga ägg, få kalorier och lågt saltinnehåll. Om en diet i syfte att påverka riskfaktorer ska lanseras måste den ju också vara möjlig att följa. Nu uppgavs i och för sig följsamheten till 93 % men då ska man komma ihåg att testpersonerna bara följde den i fem veckor och att de dessutom fick den mat de skulle äta levererad till sina hem. Det var alltså extra enkelt för dem att följa dieten och dessutom var ju maten gratis eftersom det var en studie.Kritik med god effekt

Forskning Posted on Fri, November 29, 2019 22:16:51

Jag har just gjort en review på en artikel jag tidigare reviewat. Det vill alltså säga att jag redan lämnat kommentarer på den en gång och nu har författarna åtgärdat och skickat in igen och jag har fått möjlighet att återigen läsa och ha synpunkter.

Det var verkligen roligt att läsa manuset nu. Det hade förbättrats så otroligt mycket. De hade verkligen läst och tagit till sig av kritiken och gjort fina justeringar av manuset. Jag var glad att kunna meddela editorn att jag nu anser att artikel är färdig för publicering i den form den har nu. Verkligen roligt att ha kunnat bidra till denna intressanta och viktiga artikel inom ett område som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen etik.Submittat manus om självskattad hälsa

Forskning Posted on Thu, November 21, 2019 00:48:53

Så kunde jag äntligen trycka på knappen som submittade manuset om självskattad hälsa som vi skrivit på sedan en längre tid. Det är alltid lite knöligt att submitta och den här gången så skulle tidskriften ha VAT-nummer trots att det inte är någon kostnad för att submitta manus till deras tidskrift. Lite udda tycker jag. Men det är ju bara att förhålla sig till de regler som finns. Att hitta VAT-numret vid gårdagens sena timma lät sig dock inte göras utan det fick vänta till idag.Varför VAT-nummer? Submission med förhinder

Forskning Posted on Tue, November 19, 2019 23:38:18

Jag håller på att submitta en artikel till en tidskrift och de kräver VAT-numret till den egna organisationen, trots att det inte är en kostnad kopplad till ev. publicering av artikeln om den håller sig inom ramarna för antalet tillåtna ord och det gör vår artikel.

Ja det är ju inget jag har i huvudet och inte hittar jag det via internet heller. Nu kan jag alltså inte submitta idag för att man kräver ett nummer som man inte ska använda till något. Det är ju logiskt … eller inte.Läst artikel från avhandlingen

Forskning Posted on Mon, November 18, 2019 00:00:51

Idag meddelade ResearchGate att den andra av artiklarna i min avhandling har lästs 100 gånger på deras sajt.

Den här artikeln är den första av de som jag gjorde för avhandlingen så den är lite speciell för mig.Gadamer?

Forskning Posted on Wed, November 13, 2019 23:58:18

Jag har fått förfrågan om att reviewa ett manus för en artikel. De säger sig använda hermeneutisk metod enligt Gadamer. Gadamer betonar öppenheten i intervjun och att den intervjuade själv ska få avgränsa och bestämma vad som ingår i det som intervjuaren är intresserad av att få veta mer om. En öppen inledande fråga brukar anses vara rimligt och att man sedan ställer uppföljande och fördjupande frågor. I den här studien har de en väldigt detaljerad frågeguide med ett tiotal frågor!

Författarna behöver beskriva hur de anser att detta går ihop med Gadamers hermeneutik för att jag metoden ska kunna anses vara använd på korrekt sätt. Kul att få reviewa en artikel med hermeneutisk metod. Det är inte så vanligt så det var roligt att få damma av sina hermeneutiska kunskaper.Hoppsan vad hände?

Forskning Posted on Sun, November 10, 2019 23:22:49

Under veckan har mina artiklar läst som aldrig det på ResearchGate. Jag tror aldrig jag haft så många “reads” på en och samma vecka förut. Det är såklart roligt men samtidigt högst oklart vad detta beror på. Jag har inte publicerat något just nu och inte heller lagt in något senaste tiden. Det är inget att lägga tankemöda på heller, utan jag konstaterar det och susar mot nästa vecka.Beviljad ansökan

Forskning Posted on Sun, November 10, 2019 23:18:39

Jag har fått besked om att min ansökan till Skaraborgs sjukhus FoU beviljats medel. Jättekul såklart! Det ger mig möjlighet att lägga lite mer tid på min forskning.

Lite smolk i bägaren är det dock att den kollega och medförfattare jag också sökte medel för inte tilldelades något alls. Trist, men inget att göra något åt. Vi får helt enkelt vara glad för det vi fick.Jag vill visa …

Forskning Posted on Wed, November 06, 2019 22:49:03

Ibland vill studenterna i sina examensarbeten visa något särskilt och låter denna önskan styra val av artiklar för sina litteraturbaserade studier, där artiklar, med från studentens perspektiv icke-önskvärt resultat, exkluderas utan vetenskapligt hållbar orsak. Så kan man givetvis inte göra och detta tar vi upp i både kursen om vetenskaplig teori och metod och i själva examensarbetskursen.

Idag har jag själv suttit i en motsvarande situation där jag “ser saker” i mitt datamaterial som jag vill visa med deskriptiva statistik men efter att ha arbetet med data halva dagen idag, tillsammans med min statistiske vän, så får jag lov att erkänna för mig själv att jag vill göra just det jag säger att man inte får i forskning. Jag vill visa det jag vill att data ska visa och inte det de visar i verkligheten. Så hur djupt det än smärtar mig får jag nu konstatera att delar av det jag tycker mig se i data inte är verkligt utan bara mina egna önskningar. Åhh så tristNext »