Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Review av manuscript

Forskning Posted on Tue, September 21, 2021 23:03:25

Jag har just reviewat ett manus för en tidskrift. Inledningsvis var det riktigt bra men ju mer jag läste desto mer trassligt blev det. Man sa sig ha ett syfte men sedan uppenbarade sig nya syften i texten både för resultatet och diskussionen. Rekommendationen blev att kanske dela manuset i två för att kunna hålla sig till att besvara ett syfte i vardera manus. På kort sikt blev rekommendationen major revision alternativt reject och resubmitta när det är reviderat.Artikel om integritet läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sun, September 12, 2021 22:55:24

Artikeln om integritet inom intensivvård som är den första studien i min min första doktorands avhandlingsprojekt har just lästs 100 gånger enligt ResearchGate. Det är verkligen roligt, inte minst med tanke på att integritet som begrepp och i synnerhet inom intensivvård inte är så väl beforskat.Handleda läkararbete

Forskning, Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Sat, August 28, 2021 12:09:11

Jag ska handleda ett läkararbete för termin 10 i Göteborg. Projektet ska baseras på “min” strokeenhets data från Riksstroke och det är ju alltid roligt när forskningen bedrivs nära den egna verksamheten.

Jag har förut handlett två arbeten för läkare, ett ST-arbete och ett T8-arbete från Linköping. Det här verkar mer omfattande men deras guide för examensarbetet och hur det ska skrivas ger intrycket att arbetet är liknande det som sjuksköterskorna i specialistutbildningen skriver på Högskolan Väst. Det ska bli spännande att handleda detta.Artikel om självskattad hälsa läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, August 27, 2021 14:56:54

Idag meddelade ResearchGate att min artikel om självskattad hälsa har lästs 50 gånger. Som vanligt roligt när forskningen får spridning.Artikel om sjuksköterskestudenters attityder till palliativ vård citerad 10 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, August 22, 2021 00:39:08

ResearchGate meddelade nyss att en av mina artiklar nu har citerats för tionde gången. Jättekul!Manuset resubmittat!

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden, Vårdvetenskap Posted on Thu, August 19, 2021 00:42:18

Jag tryckte just på knappen för re-submission av vårt manus om munhälsa i palliativ vård. En härlig känsla efter allt det arbete vi lagt på att revidera det, inte minst beroende på den undermåliga språkgranskning som vi betalat för av vårt manus. För detta senare har vi fått hjälp av fina och språkbegåvade vänner. Verkligen värdefullt!

Nu är det bara att invänta besked. Just nu finns inget annat vi kan göra.Revidera manus inför re-submission

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, August 12, 2021 23:58:52

Vi håller på och reviderar vårt submittade manus som vi fått åter från tidskriften. En av reviewerna tyckte att delar av vårt manus var för långa och trots att vi skrivit om och tagit bort ord så har manuset inte minskat i omfång. Dock har vi ju också adderat text som reviewerna ville att vi skulle lägga till, så att manuset inte växt i omfång på grund av detta innebär ju egentligen en reduktion av övrig text.

Vi får hoppas att de ser detta, annars kan vi ju lite diskret påpeka detta i vårt svar till dem.Forskningen vilar inte – ny citering

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, August 06, 2021 00:46:25

Sommaren och ledighet för många till trots så vilar inte forskningen. ResearchGate berättade idag för mig att en ny artikel citerar vår forskningen från SLAG-projektet. Kul!Besked om submittat manus

Forskning Posted on Mon, August 02, 2021 23:33:13

Vi har fått besked om vårt submittade manus. Så här mitt i sommaren så tycker jag det är rätt så imponerande. Manuset hade reviewats av två personer samt en medlem av editorial board. Några av kommentarerna var bra och kan bidra till att förbättra manuset medan andra tyder på bristande kunskap om kvalitativ metod.

De flesta kommentarerna krävde inte så mycket arbete medan några kräver lite mer arbetsinsats men sammantaget ter det sig helt överkomligt.Fler citeringar av mina artiklar

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, July 07, 2021 23:42:27

ResearchGate hade idag hittat ännu en artikel som citerar min forskning. Återigen en av mina artiklar inom det pedagogiska området. Kul som alltid.

Google citations har också hittat nya citeringar åt mig. Två av dem är för artiklar som har publicerats i väntan på review så dem väntar jag med att notera tills de är accepterade på riktigt. De har också hittat ett antal examensarbeten som citerar mina artiklar. Även det är roligt. Det säger ju i alla fall att mina artiklar läses och förhoppningsvis kommer resultatet till nytta på något sätt för såväl patienter som studenter.1000 läsningar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, July 01, 2021 23:58:23

ResearchGate meddelade mig idag att en av mina artiklar lästs 1000 gånger på eras plattform. En lite svindlande siffra, och lite förvånande för min del. Det är en artikel som jag upplever som lite smalare än flera av mina andra artiklar, men de som läser har väl just sitt intresse inom det området.

Rejnö Å, Nordin P, Forsgren S, Sundell Y, Rudolfsson G. Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study. Nurse Educ Today. 2017;50:36-41. doi:10.1016/j.nedt.2016.11.025Ny möjlig artikel

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 22, 2021 23:33:51

Idag har vi haft ett första möte angående en möjlig artikelidé. Den bygger på magisterstudenters examensarbeten så all data finns och likaså både bakgrund, metod och diskussion. Helt utan arbetsinsats kommer detta inte att vara men insatsen är mindre än att göra en studie helt från noll. Examensarbetena är bra och har värdefulla insikter till vården så det är för bra att bara lämna som magisterarbete.

Vi ska alla fundera över sommaren på detta så får vi se hur vi tänker i början av hösten.Artikel om integritet på IVA läst 50 gånger

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 16, 2021 23:35:48

Vår artikel om integritet inom intensivvård har enligt ResearchGate lästs 50 gånger av medlemmar där. Jag tycker artikeln drar till sig oväntat lite uppmärksamhet med tanke på dess ämne men det kanske vänder.Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


500 har läst min avhandling!

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 14, 2021 23:57:32

ResearchGate menar att det är 500 av deras medlemmar som läst min avhandling.

Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.10 citeringar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:00:39

Idag har en av mina artiklar om sjuksköterskestudenter nått inte mindre än 10 citeringar! Det är en milstolpe! och det känns verkligen roligt att ha skrivit en artikel som så många refererar till. Artikeln är följande: Berndtsson I, Karlsson M, Rejnö Å. Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon. 2019;5(10):E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578 Det är roligt att artikeln uppmärksammas då den tydligt visar att sjuksköterskestudenter som får gå en kurs i palliativ vård får en mer positiv attityd till vård av patienter som är döende. Du kan hitta artikeln med länken nedan.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Citering pågår

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:40:53

Idag menar ResearchGate att en av mina artiklar citerats 10 gånger. Jag har vetskap om fler citeringar än så men gläds ändå åt deras gratulation.Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!Citeringsvåg

Forskning Posted on Wed, May 12, 2021 10:23:30

Jag tycker att jag har överösts av meddelanden om nya citeringar av min forskning och den känslan bekräftades idag med ett meddelande från ResearchGate.AiL som alibi

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 07, 2021 11:29:33

Idag är det handledarkollegium, dvs möte för alla handledare för doktorander inom ämnet AiL. Där diskuterades just frågan om AiL som ämne och vad det egentligen är. Där var det någon som sa att AiL inte får vara ett alibi för avhandlingar inom andra ämnen.

Här tror jag att det finns många avhandlingsarbeten som gör just det, använder AiL som alibi. Inom min egen institution har jag jag en bestämd känsla av att om vårdvetenskap hade funnits som ämne möjligt att bli antagen inom så hade många valt det istället. Med det inte sagt att deras avhandlingsarbeten inte handlar om AiL. Det jag menar är att arbetet anpassats till det ämne som är tillgängligt men att man hade valt ett annat forskningsämne om det varit möjligt och att avhandlingsarbetet då haft en annan utformning.Next »