Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Artikel om integritet på IVA läst 50 gånger

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 16, 2021 23:35:48

Vår artikel om integritet inom intensivvård har enligt ResearchGate lästs 50 gånger av medlemmar där. Jag tycker artikeln drar till sig oväntat lite uppmärksamhet med tanke på dess ämne men det kanske vänder.Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


500 har läst min avhandling!

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 14, 2021 23:57:32

ResearchGate menar att det är 500 av deras medlemmar som läst min avhandling.

Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.10 citeringar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:00:39

Idag har en av mina artiklar om sjuksköterskestudenter nått inte mindre än 10 citeringar! Det är en milstolpe! och det känns verkligen roligt att ha skrivit en artikel som så många refererar till. Artikeln är följande: Berndtsson I, Karlsson M, Rejnö Å. Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon. 2019;5(10):E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578 Det är roligt att artikeln uppmärksammas då den tydligt visar att sjuksköterskestudenter som får gå en kurs i palliativ vård får en mer positiv attityd till vård av patienter som är döende. Du kan hitta artikeln med länken nedan.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Citering pågår

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:40:53

Idag menar ResearchGate att en av mina artiklar citerats 10 gånger. Jag har vetskap om fler citeringar än så men gläds ändå åt deras gratulation.Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!Citeringsvåg

Forskning Posted on Wed, May 12, 2021 10:23:30

Jag tycker att jag har överösts av meddelanden om nya citeringar av min forskning och den känslan bekräftades idag med ett meddelande från ResearchGate.AiL som alibi

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 07, 2021 11:29:33

Idag är det handledarkollegium, dvs möte för alla handledare för doktorander inom ämnet AiL. Där diskuterades just frågan om AiL som ämne och vad det egentligen är. Där var det någon som sa att AiL inte får vara ett alibi för avhandlingar inom andra ämnen.

Här tror jag att det finns många avhandlingsarbeten som gör just det, använder AiL som alibi. Inom min egen institution har jag jag en bestämd känsla av att om vårdvetenskap hade funnits som ämne möjligt att bli antagen inom så hade många valt det istället. Med det inte sagt att deras avhandlingsarbeten inte handlar om AiL. Det jag menar är att arbetet anpassats till det ämne som är tillgängligt men att man hade valt ett annat forskningsämne om det varit möjligt och att avhandlingsarbetet då haft en annan utformning.Disputation om samtal om döende och död

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 07, 2021 09:39:57

Idag är det disputation “Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede” skriven av Malin Eneslätt. Disputationen äger rum i Solna men man kan också delta digitalt. Det är verkligen en fin möjlighet och det är just nu 112 deltagare digitalt.

Avhandlingen har i största delen studerat användningen av Döbra-kortleken, ett verktyg för att kunna tala om döden.Oj så det läses – studie om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sat, April 24, 2021 00:08:28

Från ResearchGate fick jag idag meddelande om att en av mina artiklar just lästs mer än 900 gånger. Det är verkligen ett imponerande antal!

Jag är fortfarande förundrad över att detta är min mest uppmärksammade artikel på Researchgate. Jag tycker flera av mina andra artiklar har bättre kvaliteter än denna men jag är såklart att denna fått sådan spridning. Förutom att vara mycket läst så är det också en av mina i mest citerade artiklar med 15 citeringar.Ett stim av citeringar

Forskning Posted on Wed, April 14, 2021 23:35:06

Under senaste veckorna har jag hittat inte mindre än tre vetenskapliga artiklar som citerar mina artiklar. Utöver det har jag också hittat en preprint dvs en submittad artikel som publicerats i väntan på att bli bli accepterad. Detta är en relativt ny företeelse som jag inte är helt säker på att jag tycker är bra, men det får bli ett ämne för ett annat inlägg.

Här nöjer jag mig med att konstatera att det är roligt när den egna forskningen citeras av andra forskare. Det betyder ju att den är läst och att den får ytterligare spridning.Feltolkning av tidssamband

Forskning Posted on Tue, March 30, 2021 01:17:04

Att saker har ett samband, oftast i form av att de existerar samtidigt är nästan aldrig samma sak som att det finns ett orsakssamband. Detta konstaterar professorn i psykiatri Mikael Landen. Så sant som det är sagt! Det finns många orsaker till att saker kan samexistera men oftast har det inte med att göra att det ena orsakar det andra.

Ett sådant exempel är när min mamma drog upp en rullgardin och det började spöregna ute. Trots att hon var väl medveten om att detta såklart inte hade något med vartannat att göra så ville hon instinktivt dra ned rullgardinen igen för att se om det skulle sluta regna.

Varför har vi så lätta att inse att dessa saker inte beror av varandra medan vi gärna kopplar ihop allehanda andra saker som bara råkar existera samtidigt när vi ser dem i den egna forskningen?Vikten av evidens

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, March 29, 2021 23:54:39

I dessa tider av fake new, faktaresistens och en ökande andel “foliehattar” vill jag slå ett slag för ett program från TV4 om evidens.

https://www.tv4.se/artikel/6zr6o3KQa4FIvBg6NeHBFp/sa-fungerar-vetenskap-vikten-av-evidens

Författaren och professorn i psykiatri, Mikael Landen har skrivit en bok om just detta och pratar engagerat om vikten av evidens. Sevärt!Mer forskning som läses

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Sat, March 27, 2021 14:31:50

Min senaste publicerade artikel, om integritet i livet slut på IVA läses enligt ResearchGate. Kul!Etikbloggen skriver om vår artikel om integritet inom intensivvård

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:13:00

Etikbloggen som förestås av Uppsala universitet har skrivit om vår artikel om integritet inom intensivvård. Det är så fint skrivet så man blir riktigt rörd! Här kan du ta del av detta:

Länk till Etikbloggen


Problem med vaccin för covid-19

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, March 25, 2021 22:10:42

Att det inte är så alldeles enkelt at på rekordtid ta fram ett effektivt och säkert vaccin som kan levereras i enorma kvantiteter har blivit tydligt för var och en nu i covid-19 tider. Alla leverantörer av godkända vaccin dras med kapacitetsproblem och ingen kan leverera enligt avtal.

Astra Zenecas vaccin har gett upphov till mycket mer symtom i samband vid vaccinering än man sett i de kliniska prövningarna och nu har sällsynta men allvarliga biverkningar som lett till dödsfall konstaterats varvid vaccination med vaccinet stoppats.

Det har också rått viss osäkerhet omkring skyddet av Astra Zenecas vaccin till den äldre populationen då det var få äldre med i deras prövningar. Nu när allvarliga biverkningar rapporterats för vaccinet och de första analyserna gjorts anser några länder att vaccinet endast ska ges till dem över 65 år. Nu anses också skyddseffekten för äldre vara säkerställd.

Alla svårigheter som omgärdat vaccinerandet har gett kraftiga fördröjningar av vaccineringen i många länder, så även i Sverige. Mestadels är detta relaterat till den betydligt mindre mängd vaccin som levereras till länderna. Målet om att ha vaccinerat alla i Sverige till midsommar, ja det ter sig lika avlägset som en riktigt varm sommar i Sverige …100 citeringar!

Forskning Posted on Sat, March 20, 2021 10:23:18

ReserachGate menar att min forskning nu har citerats 100 gånger. Det känns som en riktig milstolpe!Att arbeta med kunskapsluckor

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 19, 2021 12:55:51

Allt vi gör i vården finns det inte evidens för vilket gör att man emellanåt får använda sig av beprövad erfarenhet för olika åtgärder. Det känns ofta otillfredsställande men det finns egentligen ingen annan lösning. Problemet som vi behöver lösa försvinner inte för att evidens för åtgärder saknas. Dock blir ju det profesionella omdömet och värderingen av de alternativ som står till buds än mer central.

I sådana lägen är det glädjande att SBU nu siktar på att fylla den här typen av kunskapsluckor. Här kan du läsa mer om det.Kollegialt seminarium – så lyxigt

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, March 19, 2021 07:57:13

I veckan var det manus jag skriver med två magisterstudenter på deras magisterarbete föremål för diskussion på ett seminarium på HV. Det var inte jättemånga där men seminariet blev så bra. Vi fick verkligen många värdefulla synpunkter och diskussionerna kunde uppehålla sig kring verkligt intressanta vetenskapliga frågor som också rörde sig utanför manuset.

“Det känns så lyxigt att ha fått synpunkter från så många kloka människor” sa en av magisterstudenterna och jag kan bara instämma. Hur ofta är det två professorer, två docenter och tre disputerade personer som alla vill bidra till ett manus förbättring som man får synpunkter från. Det tråkigaste var att inte fler kollegor som tog tillfället i akt att vara med för det var ett av de bästa seminarier jag varit med på på länge!Att göra om eller göra från början?

Forskning, Skaraborgsinstitutet Posted on Thu, March 11, 2021 00:16:15

Efter att ha tillbringat åtskilliga timmar med att göra om ett ansökningsformulär för en typ av bidrag för forskning till en annan form undrar jag i mitt stilla sinne om det inte hade varit enklast att börja om helt från början. Att ha en text som utgångspunkt som inte passar för det man gör och som man måste göra om är ingen enkel sak. Det kräver mycket tankemöda och börjar man ändra i en ända så måste man hela tiden tänka på att det kan innebära att följdjusteringar krävs. Nu är vi i alla fall framme vid ett första utkast som vi ska låta cirkulera för synpunkter.Next »