Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

IKT-pedagog med stort P

Forskning Posted on Wed, September 30, 2020 23:08:33

I den webbaserade strokekompetensutbildningen har vi en IKT-pedagog i den mindre arbetsgruppen. Han heter Per och är från Norrland. Lugn och trygg finns han där när saker känns svåra. Vi har anmält ett bidrag till NU2020, den stora pedagogiska konferensen som nu har omvandlats till digitalt format. I och med det konverterades vår muntliga presentation till en digital poster på max 4 ppt-slides och max 5 minuter.

Jag gjorde ett första utkast och sedan fyllde Per på, vi bollade idéer och sedan gjorde han om den. Den blev så bra. Sedan spelade jag in ljudet och den blev … 5:37. Lite för mycket över den stipulerade max-tiden. Då satte Per redigeringssaxen i den och vips var den 5:10. Alla små extra sekunder i bildövergångarna är borta och nu är filmen så bra! Det märks att han verkligen kan sitt arbete! Lyckos polisutbildningen som lyckats snärja en så skicklig pedagog!När spelregler ändras

Forskning Posted on Thu, September 24, 2020 23:15:21

Idag kom det mail om att bidraget dvs e-postern till den stora samordnade Världs- och Europeiska strokekongressen, som skulle varit i Wien i maj och nu ska hållas digitalt i november ska vara inskickat senast 15 oktober. På allvar behöver de alltså ha tre veckor på sig att få ordning på alla e-postrar.

Jag kan i och för sig förstå det men tycker att den informationen brde varit möjliga att lämna lite tidigare än bara dryga två veckor innan deadline för inlämning. Vi får skynda oss lite …Ingen räddning – insikt genom review

Forskning Posted on Thu, September 24, 2020 00:35:33

Det är inte fösta gången jag konstaterar att man dvs jag får många insikter genom att reviewa artikelmanus som submittats till vetenskapliga tidskrifter. Nästan varje gång så känner jag att jag lär mig nya saker och får utmana mig själv. I nuläget är det en artikel med en psykometrisk testning av ett instrument som jag läser. En tydlig insikt är att detta på intet sätt är ett lätt område och att det är lätt att köra i diket. Det har dessa författare helt tydligt gjort.

Instrumentet är helt enkelt inte färdigt för den här typen av testning, det är för många problem med det som först behöver rättas till. Detta kommer bli den andra i raden av de artiklar jag reviewat där jag rekommenderar “Reject”. För mig sitter ett sådant beslut långt inne, men här finns liksom ingen räddning av manuset med instrumentet i dess nuvarande form.Citerade!

Forskning Posted on Tue, September 22, 2020 23:06:41

Min kollega Malin och jag har skrivit ett kapitel i en bok om digitalisering av högre utbildning. Nu har redaktören skrivit en artikel (till, detta är nummer två) om boken där han för ett längre resonemang om det vi skriver om i vårt kapitel. Det känns jätteroligt! Vi tycker nog inte själva att det vi gjorde var så märkvärdigt som det verkar när han skriver om det.Läst 100 gånger

Forskning Posted on Mon, September 21, 2020 23:24:05

Ja eller kanske snarare är det väl så att 100 personer har läst vår artikel om sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende. Kul!Re-submission av artikel

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 23:07:04

Jag har just tryckt på knappen som re–submittade vårt manus efter revidering. Nu är det bara att invänta editorns beslut.Livskvalitetsträsket …

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 00:09:45

Under min doktorandtid så blev vi varnade för att ge oss in i det området då det är så rörigt. Vad som är vad, hur olika begrepp relaterar till varandra och vilka instrument som mäter vad är inte helt tydligt. För vissa instrument verkar också en viss förskjutning av vad man anser det mäta förekomma över tid vilket inte heller underlättar.

Ja och nu så sitter jag med ett manus som just rör sig i detta område och inser att jaaa, det är ett träsk 🙂De svåra terapeutiska valen

Forskning Posted on Thu, September 03, 2020 08:07:57

Det har kommit en alldeles färsk artikel, en observationsstudie med patienter som haft akut koronart syndrom dvs en akut hjärthändelse t.ex. hjärtinfarkt eller kärlkramp och som fått antingen ticagrelor eller clopidogrel som behandling i efterförloppet. Studien visar att behandling med ticagrelor var förenat med en förhöjd risk att dö eller drabbas av hjärnblödning men också med en minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller ischemisk stroke.

Studier som denna visar tydligt på vikten av att studera effekten av läkemedel i större studier efter att de fått sitt godkännande som läkemedel. Detta resultat behöver man se om man kan upprepa i en randomiserad studie för att kunna påstå att det är på det här sättet. Det kan ju ha funnits en klinisk skillnad mellan de patienter som gavs det ena eller andra av dessa läkemedel som avgjorde valet av läkemedel dvs att de kanske utgör olika delpopulationer med olika karakteristika vilket då skulle kunna ge det här resultatet.

Artikeln sätter också fokus på något viktigt. Nämligen att ett läkemedel inte bara har fördelar utan också nackdelar. Här får man alltså balansera risken att dö eller få hjärnblödning mot risken få hjärtinfarkt eller hjärninfarkt. Ett inte alldeles lätt eller självklart val.Även negativa resultat bör publiceras

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Wed, August 26, 2020 00:08:54

I dagarna har det publicerats studier som visar på negativa resultat inom stroke-området. Negativa resultat är resultat som inte är de man förväntat sig vid prövning av läkemedel eller behandling.

I det här fallet är det långtidsbehandling med SSRI efter stroke där hypotesen var att det skulle främja återhämtningen efter stroke och alltså vara positivt för patienterna. Så var nu alltså inte fallet. Andelen som var deprimerade minskade visserligen men andelen som fick frakturer och lågt natrium i blodet ökade.

Att sådana negativa resultat publiceras är av största vikt. Dels är det såklart viktigt att resultatet kommer fram så man inte behandlar människor med ett läkemedel som ger mer skada än nytta men dels är det viktigt för att inte andra forskare ska göra fler studier med samma läkemedel då detta skulle vara slöseri med forskningsmedel.Artikel om studenters närvaro mest läst

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, August 24, 2020 08:23:17

Min artikel om studenters närvaro vid frivilliga lärtillfällen i relation till att klara examinationer är en av mina mest lästa artiklar. Den fick också en del uppmärksamhet i media då den publicerades. Båda dessa saker är såklart roliga.Ännu en review av ett manus

Forskning Posted on Thu, August 20, 2020 00:00:14

Jag har just skickat in mina synpunkter som reviewer på ett manus för tidskriften Nursing Open. Varje gång jag läser ett manus som reviewer så tänker jag -Vad man lär sig mycket på detta!Forskarvärlden ägnar sommaren åt läsning – av min forskning

Forskning Posted on Mon, August 10, 2020 00:03:08

ResearchGate meddelade idag att min forskning läses så här mitt under sommaren. Det är såklart roligt att forskare världen över gör just det på sin semester. Både min avhandling och en av mina postrar var det som tilldragit sig uppmärksamhet.Citerad artikel om studenters lärande

Forskning Posted on Sun, July 26, 2020 00:04:30

Vår artikel om studenters lärande har citerats. Det är dess första citering och det känns alltid lite speciellt. Det är en artikel i samma tidskrift som den är citerad i och den artikeln finns nu publicerad “ahead of print”.Vad man kan hitta på internet – citation map

Forskning Posted on Fri, July 24, 2020 23:45:43

Jag satt och kikade runt lite på internet och hamnade på min sida på Publons där jag hittade den här kartan över var mina citeringar kommer från. På Publons kan man klicka på punkterna och få veta vilka artiklar som citerat den egna artikeln. Lite coolt att se detta samlat på det här sättet.Sommaren 2020 är reviewernas tid

Forskning Posted on Fri, July 24, 2020 00:19:14

Jag har gjort en del reviewer av artiklar som submittats till olika tidskrifter och räknade idag efter att det inte är mindre än 6 stycken som jag gjort under juni och juli. Flitens lampa har alltså lyst ordentligt.Forskning läses även på sommaren

Forskning Posted on Thu, July 23, 2020 23:23:43

ResearchGate meddelade mig att en av mina artiklar från min avhandling just har nått 50 “läsningar” hos dem. Den handlar om strategier för att hantera etiska problem när personer dör av akut stroke.

Som alltid är det roligt att den egna forskningen läses.Mest citerad citeras igen

Forskning Posted on Thu, July 09, 2020 00:00:35

Min mest citerade artikel har just fått ännu en citering. Det är min metodartikel om narrativ metod som citerats i en precis rykande färsk artikel i tidskriften Health Services and Delivery Research. Det är jätteroligt att den här artikeln citeras så flitigt, inte minst med tanke på att den tillkom lite av en slump. Den empiriska artikel jag skrev på blev för omfattande så vi bröt ut den delen som handlade om metoden och gjorde en egen artikel om den. Ett lyckokast kan man säga så här i backspegeln.På St Kitts och Nevis …

Forskning Posted on Sat, June 27, 2020 22:44:45

ResearchGate registrerar var människor som läser medlemmarnas forskning befinner sig och genom detta vet jag att det på små ö-paradis som St Kitts och Nevis och Maldiverna sitter människor (i solen?) och läser mina artiklar, läser den forskning jag har gjort. Det tycker jag är fascinerande.Språkgranskat manus

Forskning Posted on Tue, June 23, 2020 23:14:17

Vi har haft ett av våra manus på språkgranskning och fick tillbaka det i måndags. I morgon ska vi ha möte i forskargruppen och gå igenom föreslagna justeringar. Jag har hittat några som vi behöver diskutera där jag inte är nöjd med granskarens förslag. Det är inte alltid helt lätt att se nyanser när det handlar om etik.

För övrigt kan jag, igen, konstatera att språkgranskning är så värt varenda krona. Man är verkligen inte särskilt bra på att skriva korrekt engelska.Kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av stroke

Forskning Posted on Wed, June 17, 2020 09:31:47

ReserachGate meddelade mig i veckan att den artikel som jag och min fd bihandledare skrev som sammanfattar resultatet av alla artiklar i min avhandling, och belyser kommunikationens betydelse vid bråd död till följd av stroke har lästs 100 gånger. Kul att artikeln blir läst!Next »