Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Insikt om Barthel Index genom att reviewa ett manus

Forskning Posted on Mon, January 18, 2021 23:15:10

Jag har konstaterat det förut men gör det idag igen, att reviewa manus som submittats till en tidskrift är ett bra sätt att lära sig mer om vetenskapligt skrivande och vetenskaplig metod. Att läsa hur andra beskriver sin metod, hur de löser olika problem eller presenterar eller diskuterar sina resultat ger insikter som man själv kan ha nytta av.

Dessutom tvingas man att på ett, i och för sig ganska oförutsägbart sätt, vidga sin kompetens med sådant man inte är lika hemma på. Det är alltid någon ny metod, instrument eller analys som använts och som man får skaffa sig kunskap om för att kunna värdera det som författarna gjort.

Just idag är det beskrivning av dikotomiserade variabler baserade på poäng som jag fått en insikt kring och då närmast Barthel index. Det är en skala för att mäta ADL-förmåga där minsta poäng personen kan få för varje område är 5 p vilket då får konsekvensen att en person bara kan få jämna femtal på skalan 1-100 poäng. Dikotomiseringen >= 50 och < 45 blir alltså sann eftersom ingen kan få värdena 46-49. Jag anser dock att det vore mer elegant (och korrekt) att ange det så här: >= 50 samt < 50.Lika snabba

Forskning Posted on Wed, January 13, 2021 14:13:00

Lika snabba som tidskriften var, lika snabba är vi. Proof:et som kom igår har vi redan läst och justerat alla tre författarna och skickat iväg för publicering. Det går fort, inte bara i hockey!Snabba puckar – proof.et är här!

Forskning Posted on Wed, January 13, 2021 00:46:34

Det manus vi nyligen re-submittat fick vi ikväll som proof med 48 timmar för att läsa och göra ev korrigeringar. Här går det verkligen undan. Jag såg i proof:et att publiceringskostnaden redan var ordnad så här kan det gå undan. Kanske publiceras det redan i veckan. Då blir det bubbel på fredag i så fall 🙂Retrospektiv tvärsnittsstudie? – Vad gör en studie retrospektiv?

Forskning Posted on Tue, January 12, 2021 19:07:58

Det här med vetenskapliga studier och hur de ska beskrivas är inte så enkelt. Ibland ser man långa beskrivningar av typen “dubbelblind randomiserad retrospektiv tvärsnittsstudie”. Nåja det här var inget autentiskt exempel utan mer en raljerande beskrivning. Ska vi vara mer allvarliga så är det förstås viktigt vilka etiketter vi sätter på våra studier men de ska såklart inte bara vara ornament utan också vara sanna och dessutom meningsfulla.

Det här med tvärsnittsstudier är ofta ett området där det inte blir helt rätt i beskrivningen och jag har väl mest lyssnat med ett öra när min statistiske vän har ondgjort sig över den okunskap som visar sig i beskrivningar av dem. De kan ges både bi-etiketten prospektiv och retrospektiv. Idag lyssnade jag lite mer engagerat då jag faktiskt behövde förstå detta. Att en tvärsnittsstudie inte kan vara prospektiv var väl det enklast att förstå då vi inte kan säga något om framtiden genom att göra ett tvärsnitt i nuet.

Att en tvärsnittsstudie oftast heller inte är retrospektiv är lite svårare att förstå. Att studera dåtid genom att göra ett tvärsnitt idag kan ju tyckas vara att studien är retrospektiv men för att studien ska vara retrospektiv ska studien inte handla om dåtiden utan använda data från dåtiden vilket är en stor skillnad. När man frågar en person om deras upplevelser av något de gått igenom är studien alltså oftast inte retrospektiv då de data jag samlar är data i nuet, men som beskriver något som redan hänt, en nutida beskrivning av det de minns. En retrospektiv studie använder data från något som redan hänt, t.ex. journaldata från en händelse som ligger tillbaka i tiden, eller utrönande av om någon utsatts för t.ex. något ämne under sitt arbetsliv, t.ex. asbest.Handledarmöte

Forskning Posted on Mon, January 11, 2021 13:42:00

Idag har vi handledare haft möte, utan vår doktorand. En bra idé att diskutera frågor omkring handledningens principer osv i ett forum där doktoranden inte deltar. Det ger andra möjligheter att prata fritt men sparar också doktoranden från att hamna i diskussioner som den berörs av men samtidigt inte har något inflytande i.

Detta var det första mötet av det här slaget och det kändes mycket bra.Skonummerutlysning – inte bara i Sverige?

Forskning Posted on Sat, January 09, 2021 23:36:06

Jag hittade just en utlysning av en tjänst som postdoc i ett projekt om etik, i Helsingfors i Finland. Nu är väl inte riktigt läget att åka utomlands för en post-doctjänst men det är ju alltid roligt att läsa utlysningen. Den här gången blev jag dock rätt trött när jag såg att tjänsten kom ut 5 januari och går ut imorgon 10 januari.

Ingen som gör en seriös utlysning kan på allvar tänka sig att en lämplig och intresserad kandidat ska kunna få ihop en bra ansökan på endast 5 dagar! Skonummerutlysningar förekommer på andra ställen än i Sverige inser jag … Extra trist känns det när utlysningen gäller ett projekt inom etik där jag verkligen tycker man skulle hålla sig för god för ett sådant här beteende. Bättre kan ni på Helsingfors universitet!Min mest lästa artikel enligt ResearchGate – om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, January 07, 2021 09:23:24

Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om om hur sjuksköterskestudenters närvaro påverkar deras resultat på examinationen för kursen. Det är lite spännande då jag inte själv ser det som min mest intressanta artikel, men det är ju inte jag, utan läsarna som bedömer det.Artikel om integritet inom intensivvård accepterad!

Forskning Posted on Wed, January 06, 2021 22:45:37

Idag fick vi besked att vår nyligen re-submittade artikel om integritet vid livets slut i intensivvård är accepterad. Så roligt! De lovar snabb publicering efter att manuset är accepterat så det hoppas vi på.

https://annalsofintensivecare.springeropen.com/


Google Scholar hittar citeringar av mina artiklar

Forskning Posted on Sat, January 02, 2021 15:56:37

Idag fick jag en avisering från Google Scholar att en citering för en av mina artiklar hittats. Sånt är alltid roligt och lite spännande. Jag klickade mig vidare till citeringen som visade sig vara …

… en citering från Tanjungpura University i Indonesien. Den var skriven på indonesiska men översättningsverktyg hjälpte till att översätta den. Det visade sig vara ett examensarbete av tre sjuksköterskestudenter (i alla fall inom omvårdnad). Spännande såklart men tänk om det hade varit en artikel publicerad i Lancet som citerat en av mina artiklar …Ny citering av artikel om sjuksköterskestudenter

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, December 29, 2020 13:46:35

Vår artikel om hur sjuksköterskestudenter påverkas av en kurs i palliativ vård har just citerats igen. Det är alltid roligt när ens forskning citeras! Här nedan är den artikel som citeras. Med länken kan man hämta den i fulltext.

Berndtsson, I., Karlsson, M., & Rejnö, Å. (2019). Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon, 5(10), E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Besked om submittat manus om integritet

Forskning Posted on Tue, December 29, 2020 13:42:04

Vi fick just veta att vårt submittade manus om integritet inom intensivvården behöver ytterligare några så justeringar och att det sedan är troligt att det kommer att accepteras. Verkligen ett roligt besked så här i årets sista dagar.

Justeringarna var verkligen små och är redan genomförda och manuset är inskickat igen. Nu är det bara att invänta besked.Tredje uppgiften – artikel i StrokeKontakt

Forskning Posted on Thu, December 17, 2020 15:35:44

Att fullgöra tredje uppgiften, information till allmänheten, är viktigt för forskare men inte alltid så lätt att hitta bra forum att nå ut i. För vår senast publicerade artikel från SLAG-projektet har vi dock lyckats ganska bra tycker jag med både inslag i lokalradion, artikel i lokaltidningen och nu senast i StrokeKontak, STROKERiksförbundets egen medlemstidning.

StrokeKontakt nr 4 2020


Min poster om sanningssägande läses

Forskning Posted on Sun, December 06, 2020 23:42:22

ResearchGate har meddelat att min poster om sanningssägande har lästs inte mindre än 50 gånger. Det är ändå smått imponerande då den är på svenska.Statistisk insikt en fredagskväll

Forskning Posted on Sun, December 06, 2020 23:40:42

Det är kanske inte precis så att jag i fredags kväll brann av iver att få en minilektion om statistik men när min statistiskt kunnige vän ringde så blev det ändå resultatet av samtalet.

Jag måste ändå motvilligt säga att den insikt som samtalet gav om statistik nog är den största enskilda insikt jag någonsin fått inom området då det handlade om en så grundläggande sak som konfidensintervall och p-värden. Min läsning av kvantitativa artiklar kommer aldrig någonsin att bli densamma igen. Tack min vän!Min 50:de review av manus

Forskning Posted on Wed, December 02, 2020 23:00:13

Idag har jag slutfört min femtionde review av manus som submittats till vetenskapliga tidskrifter! Det är ganska många inser jag och ytterligare perspektiv får man om man lägger till att jag reviewade mitt första manus 2015 och att jag har reviewat 24 stycken bara i år!

Det är väldigt lärorikt att reviewa manus för man får lite perspektiv även till sitt eget skrivande. Det tristaste med den review jag just slutfört var att manuset i sin första version hade en del saker att justera och att det efter att författarna nu arbetat med manuset är sämre än det var innan. Sådant som var oklart då har nu retts ut och då syns det att det nu är fel, och att dessa nu är av allvarlig karaktär. Jag har därmed tagit ställning för att man ska besluta sig att rejecta manuset. Tråkigt resultat för ett jubileum.Helsida om vår forskning i den lokala tidningen

Forskning Posted on Mon, November 30, 2020 11:13:27

Idag kom det reportage den lokal tidningen publicerade om vår forskning. Det är ganska länge sedan vi träffades för en intervju men jag gissar att tidningen varit full med annat. En hel sida fick vi och det var ju roligt!Snabba digitala möten och kreativa processer

Forskning Posted on Fri, November 27, 2020 17:09:52

Idag har jag varit i flera relativ korta digitala möten som varit både effektiva och kreativa. I delar är det den digitala mötesformen som möjliggör detta då möten kan läggas utan att tid att ta sig till mötet behöver finnas. MEd ett klick är man på plats. Inte alls dumt!Välmotiverat skräp – forskning om covid-19

Forskning Posted on Wed, November 25, 2020 16:05:34

Jag har just deltagit i ett webbinarium om hjärnblödningar, både subarachnoidala och intracerebrala blödningar täcktes. Mycket bra webbinarium. En av de deltagande forskarna beskrev den myckna forskning i kölvattnet av covid-19 som “Well motivated garbage” vilket hen menade var ok i den situation vi befann oss i med en ny sjukdom men menade att det nu är dags att besinna sig och försöka producera forskning med högre kvalitet. Jag kan bara instämma i detta efter att ha reviewat två manus som var covid-19 relaterade. Allt i dem imponerade inte.Min nyaste artikel om självskattad hälsa efter stroke läses

Forskning Posted on Mon, November 23, 2020 16:21:02

Den senaste av mina publicerade artiklar har enligt Researchgate lästs 20 gånger. Detta är samma artikel som jag pratade i lokalradion om för någon vecka sedan.I Skaraborgs sjukhus facebook

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Thu, November 12, 2020 22:46:30

Vår publicerade artikel från SLAG nämndes i Skaraborgs sjukhus Facebook. Det är roligt att sjukhuset uppmärksammade vår forskning.Next »