Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/


500 har läst min avhandling!

Forskning, Hälso- och sjukvård Posted on Mon, June 14, 2021 23:57:32

ResearchGate menar att det är 500 av deras medlemmar som läst min avhandling.

Det är ju en helt fantastisk siffra och kanske också en fingervisning om att det är viktigt i en internationell kontext att kunna bli läst. Min avhandling som är skriven på svenska har en relativt omfattande engelsk sammanfattning istället för som många har, en lite kortare. Kanske har detta nu visat sig vara väl investerad tid att skriva den. Just i slutfasen av avhandlingsarbetet kändes det inte precis så hela tiden det minns jag tydligt.Högskolan Väst ifrågasätter lärarundantaget

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:55:29

Jag blir kanske inte helt förvånad men bekymrad då jag ser att mitt eget lärosäte ifrågasätter lärarundantaget dvs det faktum att varje lärare själv äger sitt eget undervisningsmaterial. Särskilt är det digitalt material (immateriella rättigheter) man anser ska undantas från lärarundantaget då det tagits fram för distansundervisning. Detta tycks märkligt då vi lärare ju i dessa tider knappast har “valt2 att bedriva undervisningen på distans.

Nej, gör om och gör rätt! Särskilt upprörande ser jag det här förslaget vara i ljuset av att få har fått ersättning för allt det merarbete som vi haft som en följd av pandemin. Att då se det material som de flesta av oss skapat på icke-betald arbetstid, dvs det som de flesta andra skulle benämna fritid, är direkt stötande. Tack facket för att ni driver denna mycket viktiga fråga!SULF rapporterar – ingen ersättning trots ökad arbetsbelastning

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, June 10, 2021 15:37:23

Idag rapporterar SULF resultatet av en enkätundersökning till landets lärosäten (högre utbildning) om det som vi som arbetar i akademin redan blivit plågsamt varse under senaste året, att lärare på högre lärosäten fått en ökad arbetsbörda som en följd av pandemin men att nästan ingen fått någon ersättning för detta. Många uppges arbeta mer än 20 timmar övertid varje vecka.

En slutsats som också dras är att detta inte är en helt ny situation utan är ett systemfel hos lärosätena. Allt fler och fler arbetsuppgifter läggs på utan att detta påverkar tjänstgöringsplanerna och årsarbetstiden sköts inte. Genom detta blir det svårt att visa på vad som är övertid och ingen ersättning betalas då ut.

Jag hoppas att det enkäten visat tas seriöst och på allvar av ledningen för lärosätena i Sverige. En förändring är nödvändig om människor ska orka arbeta kvar inom akademin. Det är bråttom att ta tag i detta.Sänkt beredskapsläge på Skaraborgs sjukhus

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 09, 2021 11:27:13

Skaraborgs sjukhus har sänkt sitt beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge relaterat till minskningen av covid-19 i regionen. Detta är såklart väldigt glädjande då förstärkningsläget nu rått under väldigt lång tid. Det är dock en bit kvar tills en ökad beredskap inte behövs alls.Att bevara det poetiska vid översättning

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 09, 2021 10:37:04

Det är en sak att översätta något skrivet, det är en annan att också bevara karaktären av det skrivna, det poetiska i texten och det författaren vill förmedla. Detta har blivit extra tydligt för mig under de senaste veckorna då jag slitit inte bara med att rätta till ett manus för en vetenskaplig artikel efter att en språkgranskare misshandlat det, utan också i arbetet med studenters examensarbeten.

Det är en verklig tillfredsställelse då man hittar just “den där” formuleringen som är så på pricken, även om andra ord används på det språk man översatt till. Just en sådan känsla infann sig igår då vi lyckades översätta en rubrik på ett examensarbete på ett mycket bra sätt.Halvklart – ett av två examensarbeten är färdiga

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:03:30

Jag har varit handledare för två examensarbeten på magisternivå nu under våren och ett av dem är nu helt färdigt. Det känns verkligen bra, även för mig som handledare.10 citeringar!

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, June 06, 2021 23:00:39

Idag har en av mina artiklar om sjuksköterskestudenter nått inte mindre än 10 citeringar! Det är en milstolpe! och det känns verkligen roligt att ha skrivit en artikel som så många refererar till. Artikeln är följande: Berndtsson I, Karlsson M, Rejnö Å. Nursing students’ attitudes toward care of dying patients: A pre- and post-palliative course study. Heliyon. 2019;5(10):E02578. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578 Det är roligt att artikeln uppmärksammas då den tydligt visar att sjuksköterskestudenter som får gå en kurs i palliativ vård får en mer positiv attityd till vård av patienter som är döende. Du kan hitta artikeln med länken nedan.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02578Positiva bieffekter av pandemin – mindre kräks

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:49:56

VGR rapporterar om positiva bieffekter av pandemin, eller kanske inte av pandemin i sig utan av vårt förändrade beteende relaterat till pandemin. Både antal sjuka i vinterkräksjuka och användningen av antibiotika har minskat, mest troligt som en konsekvens av att vi tvättat händerna mer frekvent.

Detta är något vi kan ta med oss till en tid som förhoppningsvis kommer, den efter pandemin. Om vi kan minska på vinterkräksjuka bara genom att tvätta händerna mer frekvent så är ju det verkligt positivt! Att användningen av antibiotika också minskat är ju även det mycket bra, inte minst med tanke på utvecklingen av resistens i antibiotikaanvändningens kölvatten.

Något som inte tar upp i det här diagrammet eller i artikeln men som också minskat är antalet sjuka i vanlig säsongsinfluensa och även här anses handtvätt och att hålla avstånd vara nyckeln.Avslutning på WebbSKU på min enhet

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, June 04, 2021 00:41:43

I veckan har vi haft examination och därmed avslutning på WebbStrokekompetensutbildningen som vi gett på min strokeenhet. Den har pågått längre tid än den brukar på grund av pandemin, men nu har vi tagit oss igenom den. Hurra för all duktig personal som genomfört den! i har nu inte mindre än 9 ytterligare personal med denna kompetenshöjande utbildning.Att examinera

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, June 04, 2021 00:38:18

Att arbeta som lärare innebär inte bara att föreläsa och ha seminarier utan i det ingår också att examinera, både vanliga tentor, hemtentor och examensarbeten. Just nu ägnar jag mig åt just detta, att examinera. Jag har både inlämnade hemtentor och examensarbete att examinera så det är bara att kavla upp ärmarna, eller vad man nu gör, och hugga i.Brist på syrgas, hot i pandemin

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:14:48

Idag rapporteras det att brist på syrgas är ett stort hot mot patienters liv underpandemin i 19 länder i världen, Indien, Argentina inräknat.

För oss i den här delen av världen ter det sig helt orimligt att ett land kan ha brist på syrgas men så är naturligtvis fallet. Eller rättare sagt på medicinsk syrgas, för syre finns ju i luften vi andas och i vattnet vi dricker, men i den formen är syret inte tillgängligt som läkemedel och syrgas för industriprocesser har inte en tillräcklig renhet för att kunna användas i vården.

Oavsett hur det är med bristen så visar det på vikten av att solidariskt hjälpa varandra över länders och kontinenters gränser. Hur ska vi annars kunna rättfärdiga för oss att vi inte bistod med en så här basal sak i det här läget för världen?Diskriminering av ambulanspersonal

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, May 27, 2021 01:08:38

Läs rubriken igen, den handlar om ambulanspersonal om diskriminerat en person som insjuknade med hjärnblödning. Det är ordet jag aldrig vill läsa igen. Fallet gäller en muslimsk mörkhyad man med Afrikanskt ursprung som insjuknade i hemmet varvid hustrun ringde efter ambulans. Mannen var 32 år och var när ambulansen kom, till synes medvetslös. Ambulanssjuksköterskan menade att mannen, som för övrigt själv var läkare, spelade medvetslös och journalförde detta med orden “kulturell svimning”. Vid ankomst till sjukhuset och efter röntgen visade det sig att mannen hade en allvarlig hjärnblödning.

Fallet är nu avgjort i tingsrätten som enigt dömer för diskriminering. Det här är ett lika viktigt som tragiskt fall som visar på vikten av att ha en intakt etisk kompass för att inte gå vilse i sitt yrkes utförande.

Jag undrar också i mitt stilla sinne över ambulanssjuksköterskans kompetens. Att inte kunna skilja en medvetslös person från en som spelar avsvimmad, det ter sig inte särskilt kompetent.

Här kan du läsa om domen

https://www.dn.se/sverige/dom-kulturell-svimning-var-diskriminering/Det kom ett bud

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, May 25, 2021 09:56:14

Igår fick jag ett blomsterbud levererat. Mycket överraskande och roligt. Det var studenter som skickat budet. Så väldigt rart av dem. Det innebär väl att de tycker att jag gjort något rätt tänker jag.Katastrofläge på IVA – i Argentina

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 25, 2021 09:52:56

Här i Sverige ser vi en ljusning i pandemin. Det är färre som insjuknar, färre som vårdas på sjukhus och färre som dör tack vare de kunskaper vi fått under det år som gått sedan covid-19 bröt ut. Vaccination pågår, om än med förhinder.

I andra delar av världen ser det dock betydligt dystrare ut. Jag har tidigare skrivit om det svåra läget i Indien och nu är det Argentina som rapporterar om ett mycket svårt läge. I förra veckan var det 744 personer som dog under en och samma dag på grund av covid-19. Det är högsta siffran under pandemin. Ungefär 75 av de som läggs in på IVA avlider. Landet genomför nu en lock-down på 10 dagar i hopp om att få bukt med situationen. Jag tror det är en för kort nedstängning, även om den är stenhård.Bråda dagar för både studenter och handledare

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:44:42

Det märks att det är slutspurt inför inlämningen av examensarbete nu. Studenterna arbetar för högtryck med att blir färdiga och det innebär att också handledare får mycket att göra. Jag vet inte vilka som mest ser fram mot datumet för inlämning, studenterna eller handledare.

För den som också är examinator av examensarbeten så är dagen för inlämningen dock inte en dag för vila och utandning, det är då det verkliga arbetet tar vid, nämligen att examinera de arbeten som lämnats in.Citering pågår

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 19, 2021 09:40:53

Idag menar ResearchGate att en av mina artiklar citerats 10 gånger. Jag har vetskap om fler citeringar än så men gläds ändå åt deras gratulation.Hjälpmedel – den nya klassfrågan

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 19, 2021 01:14:05

Inte mindre än 30 förbund inom funktionshinderområdet har gått samman i en gemensam debattartikel för att lyfta det faktum att många regioner och kommuner börjat göra “besparingar” inom hjälpmedelsområdet. Detta leder till att personer i behov av hjälpmedel kan behöva avstå detta på grund av de kostnader som hjälpmedlet istället kommer innebära för den enskilde.

Personer i behov av hjälpmedel är redan en utsatt grupp och de har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv, inte för sitt nöjes skull. Genom denna förändring riskerar således hjälpmedel att bli en klassfråga som den med knappa ekonomiska omständigheter kan behöva avstå från medan de med god ekonomi inte kommer bli lika begränsade av ekonomi. Här kan du läsa artikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfragaÄntligen färdigt! …

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, May 17, 2021 20:52:20

Idag har det äntligen varit dagen för inlämning av det Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA till SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Det känns så skönt att vara framme här även om vi vet att vi om några veckor kommer få kommentarer på världsförloppet som vi får jobba med fram till dess att det är dags för det att skickas ut på remiss till alla berörda instanser i Sverige.

För stunden njuter jag av att det är färdigt så här långt.Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!« PreviousNext »