Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Besök hos patienter på sjukhus möjligt igen

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, September 29, 2020 22:53:33

Idag var jag på min kliniska arbetsplats för att diskutera kommande utbildningsdagar. Tältet där personer med misstänkt covid-19 fanns kvar utanför akutmottagningen men entrévärdarna vid huvudentrén var borta. Vid hissarna fanns följande information.

Avdelningarna är fortfarande låsta men besök är alltså möjliga om än i begränsad omfattning. Det här är det nya normala.Utvärdering av ABK – väntat resultat

Skaraborgsinstitutet Posted on Sun, September 27, 2020 23:57:01

Det nya Regionens hus i Skövde är byggt som ett ABK dvs ett Aktivitets Baserat Kontor. Detta innebär bland annat att (typ) ingen har ett eget kontor utan man förväntas välja en plats när man kommer på morgonen och man förväntas också välja olika platser. Man ska också flytta runt på kontoret under dagen beroende på vilken typ av aktivitet man håller på med.

Skaraborgsinstitutet som varande inte bara ett kontor med samma människor som arbetar där varje dag hade en del invändningar mot att tvingas in i en sådan miljö men detta beaktades inte. Verksamheterna skulle samlas ihop så det var bara att flytta in.

Nu har verksamheten varit igång ett drygt år och har utvärderats. Utvärderingen visar på 38 upplevda nackdelar där 13 av dem graderats som allvarliga problem dvs upplevs av många och måste åtgärdas för att det inet ska leda till risk för skador/ohälsa/ineffektivitet mm.

Jag kan inte direkt påstå att jag är förvånad över resultat. Det var absolut som man kunde förvänta. De arbetsytor som har den minsta användningen är de som vi bara genom att titta in i lokalerna kunde inse inte skulle användas. Upplevelse av osmidighet, distraktion, buller och dålig ergonomi kom inte heller som en överraskning. Lösningen anges vara att sätta in åtgärder. Ja eller så hade man kunnat undvika detta genom att lyssna på människors synpunkter redan innan bygget startade.UHR körs över av regeringen

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, September 27, 2020 23:48:14

Principen om att regeringen lyssnar på expertmyndigheter har frångåtts på ett uppseendeväckande sätt avseende högskoleprovets genomförande hösten 2020. Universitets- och Högskolerådets rekommendation var att ställa in högskoleprovet beroende på de begränsningar som skulle bli effekten och kostnader som skulle krävas för ett säkert genomförande av provet relaterat till covid-19. Regeringen fattade beslut om att högskoleprovet ändå skulle bli av. All heder åt generaldirektör Karin Ryding som valde att avgå som protest mot detta.

Högskoleprovet kommer alltså att genomföras i höst men till stora kostnader och med ett reducerat antal deltagare. Effekterna av detta blir en stor orättvisa då “först till kvarn” samt lottning kommer att fungera som urvalsprincip. Detta kommer troligen inte att mötas med jubel från de deltagare som inte hinner föst eller har tur med lotten.

Bra uttalande av Högskolan Västs rektor Martin Hellström omkring detta som tydliggör vårt lärosätes syn på detta. Du läser den här:Digital disputation på HV idag

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, September 25, 2020 11:29:51

Jag deltar just i en digital disputation på Högskolan Väst. Det är Jennie Ryding, en kollega på HV som ja gick en kurs med i höstas som disputerar. Ämnet är reflektion som en del av det professionella lärandet. Mycket intressant att ta del av.

Hämta avhandlingen här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463674&dswid=6105


Viktiga fynd om covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, September 25, 2020 07:24:12

Idag rapporterar media om flera viktiga nyheter om covid-19. En av studierna har funnit en bugg i cellerna, en slags genetisk defekt som funnits hos många som dött eller blivit svårt sjuka av covid-19. Defekten innebär att dessa personer saknar ett protein 1-interfeon, som utgör en av kroppens första försvar mot virus. Forskarna fann också att ca 10 % hade antikroppar mot sitt eget försvar. Båda dessa innebär att kroppens första försvarslinje brister. Läs mer med länken nedan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OQnAg1/fel-i-cellerna-kan-forklara-coronagata-hapnadsvackande

Utöver detta har rapporterades det igår om att forskare i Umeå tror sig ha hittat en förklaring till den svåra lungsvikt som personer som dött till följd av covid-19 lidit av. Lungorna har vistas vara fyllda av klar flytande gelé bestående av molekylen hyaluronan. Det är en molekyl som ökar vid inflammatoriska tillstånd. Nu återstår bara för forskarna att förstå mer om detta och så förstås se om man kan hitta någon behandling. Här kan du läsa mer om detta.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ga1gLq/coronaoffer-hade-flytande-gele-i-lungornaNär spelregler ändras

Forskning Posted on Thu, September 24, 2020 23:15:21

Idag kom det mail om att bidraget dvs e-postern till den stora samordnade Världs- och Europeiska strokekongressen, som skulle varit i Wien i maj och nu ska hållas digitalt i november ska vara inskickat senast 15 oktober. På allvar behöver de alltså ha tre veckor på sig att få ordning på alla e-postrar.

Jag kan i och för sig förstå det men tycker att den informationen brde varit möjliga att lämna lite tidigare än bara dryga två veckor innan deadline för inlämning. Vi får skynda oss lite …Ingen räddning – insikt genom review

Forskning Posted on Thu, September 24, 2020 00:35:33

Det är inte fösta gången jag konstaterar att man dvs jag får många insikter genom att reviewa artikelmanus som submittats till vetenskapliga tidskrifter. Nästan varje gång så känner jag att jag lär mig nya saker och får utmana mig själv. I nuläget är det en artikel med en psykometrisk testning av ett instrument som jag läser. En tydlig insikt är att detta på intet sätt är ett lätt område och att det är lätt att köra i diket. Det har dessa författare helt tydligt gjort.

Instrumentet är helt enkelt inte färdigt för den här typen av testning, det är för många problem med det som först behöver rättas till. Detta kommer bli den andra i raden av de artiklar jag reviewat där jag rekommenderar “Reject”. För mig sitter ett sådant beslut långt inne, men här finns liksom ingen räddning av manuset med instrumentet i dess nuvarande form.Inget är som väntans tider?

Uncategorised Posted on Thu, September 24, 2020 00:28:29

Att inget är som väntans tider sägs ofta om tiden för graviditet. Där kan det möjligen vara sant. Att vänta på saker i andra sammanhang är däremot inte självklart lika positivt. Just nu väntar jag på att de examensarbeten jag examinerat ska komma tillbaka efter revideringar. Det är alls inte en lika spännande och förväntansfull väntan som det var att vänta barn …

Tyvärr hade denna post fastnat i cyberrymden. Min väntan är för länge sedan över, men innehållet i övrigt är lika sant för det.Citerade!

Forskning Posted on Tue, September 22, 2020 23:06:41

Min kollega Malin och jag har skrivit ett kapitel i en bok om digitalisering av högre utbildning. Nu har redaktören skrivit en artikel (till, detta är nummer två) om boken där han för ett längre resonemang om det vi skriver om i vårt kapitel. Det känns jätteroligt! Vi tycker nog inte själva att det vi gjorde var så märkvärdigt som det verkar när han skriver om det.Jag åkte ut – ur mitt eget seminarium

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, September 22, 2020 23:02:39

Idag har jag haft examinerande seminarium via Zoom med studenter i mindre grupper. Förmiddagens seminarium förlöpte utan bekymmer men under eftermiddagen hade en student problem med att hen kastades ut ur seminariet upprepade gånger.

Mot slutet av seminariet, när jag hade släppt ut studenterna i Break-out rooms och var inne i ett av dessa rum så åkte jag själv ut ur seminariet! Inte kunde jag ta mig in igen utan fick skapa ett nytt möte där jag fick samla ihop studenterna. Det är kul med teknik …Läst 100 gånger

Forskning Posted on Mon, September 21, 2020 23:24:05

Ja eller kanske snarare är det väl så att 100 personer har läst vår artikel om sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende. Kul!Expert på döden?

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, September 14, 2020 11:38:31

Jag har palliativ vård som mitt specialområde. Det är där delar av min expertis ligger. Jag ingår i den palliativa kursen på grundnivå och föreläser där och är kursansvarig för inriktningskurserna i specialistprogrammet för palliativ vård där jag också föreläser, har seminarier mm.

Att mitt i en föreläsning om palliativ vård få beskedet att någon nära en har gått bort, det är en annan sak. Då är jag inte expert längre, då är jag bara jag.Skydd mot eller vid olycka?

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, September 11, 2020 14:37:34

Jag har just lyssnat på ett program i SR-play om cykelhjälmar. Jag visste inte att det fanns en debatt om ifall det skulle vara bra eller dåligt med en lag om cykelhjälm. För min del är saken klar, det vore bra med en lag om cykelhjälm. De som är mot detta menar att detta skulle kunna medföra att människor slutar cykla och att hjälm ändå inte skyddar mot olyckor. Nej en cykelhjälm skyddar ju inte mot olyckor, den skyddar vid olyckor.

De som är mot en lag menar att man hellre vill se åtgärder som förebygger olyckor. Jag menar att man kan ha båda dessa tankar igång samtidigt, dels bygga säkra cykelvägar, göra planskilda korsningar, ha god tillsyn på cykelvägar, sanda, skotta osv men samtidigt ha en lag som säger att man ska ha hjälm, om olyckan ändå är framme. Hur tänker ni om detta?Re-submission av artikel

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 23:07:04

Jag har just tryckt på knappen som re–submittade vårt manus efter revidering. Nu är det bara att invänta editorns beslut.Nordens sjuksköterskeföreningar firar 100 år av samarbete!

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, September 09, 2020 09:09:28

Nu i september är det 100 år sedan de Nordiska sjuksköterskeföreningarna beslöt att gå samman i en gemensam nordisk organisation för sjuksköterskor, Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN). Vid det första mötet deltog inte mindre än 1000 sjuksköterskor och de lät sig fotograferas utanför det danska parlamentet. Fotot kan du se i skriften nedan (googla så hittar du den) Härligt att samarbetet består än idag!

SSNs jubileumsskrift


Livskvalitetsträsket …

Forskning Posted on Wed, September 09, 2020 00:09:45

Under min doktorandtid så blev vi varnade för att ge oss in i det området då det är så rörigt. Vad som är vad, hur olika begrepp relaterar till varandra och vilka instrument som mäter vad är inte helt tydligt. För vissa instrument verkar också en viss förskjutning av vad man anser det mäta förekomma över tid vilket inte heller underlättar.

Ja och nu så sitter jag med ett manus som just rör sig i detta område och inser att jaaa, det är ett träsk 🙂Fördelning av forskningsmedel

Skaraborgsinstitutet Posted on Mon, September 07, 2020 23:47:36

Idag har jag för första gången varit med och tagit fram förslag för fördelning av forskningsmedel för Skaraborgsinstitutet. Det var en lärorik dag men med en förvånansvärt stor samstämmighet, vilket i och för sig känns bra. Som grund för besluten fanns vetenskapliga rådens bedömningar vilket är en stor tillgång. Här kan vi alltså få stöd för beslut vilket känns särskilt bra när besluten kanske inte är så som den sökande önskat.

Förutom att handla om de enskilda ansökningarna så diskuterade vi också ett antal policyfrågor vilket också är nog så viktigt. Frågor om hur vi ska tänka kring olika aspekter är såklart viktigt att rett ut innan man börjar fördela de medel som finns.

Nu gäller bara att se om de förslag till beslut vi tagit fram ges bifall av styrelsen.De svåra terapeutiska valen

Forskning Posted on Thu, September 03, 2020 08:07:57

Det har kommit en alldeles färsk artikel, en observationsstudie med patienter som haft akut koronart syndrom dvs en akut hjärthändelse t.ex. hjärtinfarkt eller kärlkramp och som fått antingen ticagrelor eller clopidogrel som behandling i efterförloppet. Studien visar att behandling med ticagrelor var förenat med en förhöjd risk att dö eller drabbas av hjärnblödning men också med en minskad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller ischemisk stroke.

Studier som denna visar tydligt på vikten av att studera effekten av läkemedel i större studier efter att de fått sitt godkännande som läkemedel. Detta resultat behöver man se om man kan upprepa i en randomiserad studie för att kunna påstå att det är på det här sättet. Det kan ju ha funnits en klinisk skillnad mellan de patienter som gavs det ena eller andra av dessa läkemedel som avgjorde valet av läkemedel dvs att de kanske utgör olika delpopulationer med olika karakteristika vilket då skulle kunna ge det här resultatet.

Artikeln sätter också fokus på något viktigt. Nämligen att ett läkemedel inte bara har fördelar utan också nackdelar. Här får man alltså balansera risken att dö eller få hjärnblödning mot risken få hjärtinfarkt eller hjärninfarkt. Ett inte alldeles lätt eller självklart val.En ny värld har öppnat sig!

Skaraborgsinstitutet Posted on Wed, September 02, 2020 16:32:55

Vad är det som fått detta entusiastiska utrop? Jo det var referenshanteringssystemet EndNote som jag igår hade första delen av en tvådelade seminarieserie om i Skaraborgsinstitutets regi. Det var inte mindre än 16 deltagare, några på plats på Regionens Hus i Skövde och resten med på länk.

Att ha möten eller seminarium med en del på plats och en del på länk är inte alltid helt enkelt men jag tror det fungerade ok.

Roligare var då deltagarna entusiasm över att ha fått bra information om EndNote och över att upptäcka flera fördelar och bra saker med det som de antingen inte vetat om eller fått itutat sig att det inte var så det fungerade. Nu ser jag fram mot del 2 i mitten av oktober.Uppstartsmöte i nytt projekt på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, August 31, 2020 17:09:55

Idag hade vi ett första möte för ett projekt som ska vara högskoleövergripande och som handlar om digitalisering. Alla i gruppen var nya bekantskaper för mig och det är ju alltid spännande att träffa nya människor, även om det var ett digitalt möte. Många intressanta tankat framkom som vi får fundera vidare över.« PreviousNext »