Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Examinationsseminarier av examensarbete via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 03, 2020 15:23:47

Idag har jag examinerat tre examensarbeten på kandidatnivå via Zoom. Jag tycker det gick bättre än förväntat även om det inte fullt ut är en ersättning för att träffas på campus. Som jag konstaterat tidigare får powerpoint som redskap en viktigare funktion att fylla och underlättar för deltagarna att följa med i samtalet kring ett arbete de troligen inte läst så väl att de kan förväntas ha full koll på det.

Alla examinationer idag förlöpte från mitt perspektiv väl och det var tre fina opponent- och respondentskap vi fick ta del av. Vid tillfällen som dessa är det både lätt och roligt att vara examinator.Det bästa halvtidsseminariet?

Forskning Posted on Tue, June 02, 2020 08:36:01

Jag har varit granskare vid ett halvtidsseminarium vid Göteborgs universitet. Vi hade en del synpunkter från oss o bedömningsgruppen och vi var ganska eniga om dessa. Vi försökte föra fram dem i en positiv anda och i akt och mening att bidra till slutprodukten, själva avhandlingen. Vid seminariets avslutning sa en av bihandledarna, en riktig räv i sammanhanget med flera doktorander på sitt samvete – Det här kan vara det bästa halvtidsseminariet jag varit med vid!

Doktoranden och huvudhandledaren såg också glada ut så det känns bra. Det tolkar jag som ett gott betyg åt oss. Särskilt roligt för mig som var granskare för första gången.Ny film i WebbSKU

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, May 29, 2020 15:51:41

Vi har fått en ny film i WebbStrokekompetensutbildningen och det är en film om och av FUS dvs funktionsundersökning av svalget. Det är en logoped jag lyssnade på vid ett regionalt möte som gjort denna och jag vet att den är efterlängtad av deltagarna i utbildningen. Filmen är också verkligt bra så det känns riktigt bra!Digital disputation på Högskolan Väst

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 29, 2020 15:37:42

Idag disputerar en av mina kollegor på institutionen och i dessa tider så är deltagande via Zoom möjligt. Det är ju en fantastisk möjlighet som möjliggör för mångas deltagande. Lite konstigt känns det ju såklart att delta på det här sättet.Ganska lika syn

Forskning Posted on Thu, May 28, 2020 14:45:58

Jag ska vara granskare vid ett halvtidsseminarium för en avhandling och idag träffades vi i bedömningsgruppen för ett för-möte. Det är intressant att se att vi har ganska lika uppfattning om arbetet och vi ser dess förtjänster och brister på likartat sätt trots att vi har skiftande bakgrund och förförståelse inom området. Det känns fint inför själva seminariet.Från en känsla av ganska god koll på läget till lite mer stress …

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 27, 2020 23:48:11

Idag har jag haft en ganska god känsla under stora delar av dagen. Jag har tyckt mig ha koll på läget och ligga väl till avseende läsningen av examensarbetena som examineras nästa vecka. Under stora delar av dagen …

Under kvällen infann sig insikten om att morgondagen inte alls kan användas för att läsa examensarbeten, den är ju i princip helt fullbokad med först ett seminarium på förmiddagen och sedan Zoom-möte under eftermiddagen. Ja seminariet är för övrigt även det via Zoom. Poängen är i alla fall att jag helt plötsligt saknar en hel dag att arbeta på …Att använda ett avställt flygplan i behandling av covid-19?!

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 26, 2020 21:43:07

Jag hörde ett kort program från Vetenskapsradion där en forskare från Uppsala universitet berättade om en ny studie som planeras där. De ska testa högtrycksbehandling med syrgas för personer med covid-19. De personer som kan komma ifråga är de där behandling med 100 % syrgas inte räcker till och respirator är nästa alternativ.

Behandling i tryckkammare kan då vara ett alternativ enligt några mindre pilotstudier. I Uppsala ska detta nu testas i större skala. Var kommer då flygplanen in kan man undra? Jo, om behandlingen fungerar kan den skalas upp genom att flygplan som inte flyger nu i covid-19 spår kan trycksättas där de är på marken och då behandla många patienter samtidigt. Smart! Jag hoppas det fungerar.Plötsligt känns det lättare

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, May 26, 2020 21:36:40

Jag sitter och ska examinera examensarbeten. Jag har fem arbeten jag ska läsa och bedöma. Det är en ganska dryg uppgift och känns ännu drygare innan man börjat. Då har man ju också allt arbete framför sig. Som alltid är det roligare när arbetena är välskrivna och bra men det vet man ju heller inte förrän man börjat läsa dem.

En bit in läsningen av det andra av de fem arbetena så känner jag – Nämen så bra det här arbetet är! och genast känns det lättare.Synintryck ger associationer

Övrigt Posted on Thu, May 21, 2020 22:53:20

På en av mina promenader såg jag stenen nedan.

Den första jag tänkte på var faktiskt inte min sambo utan min kollega Malin som skrivit om hjärtan i sin avhandling. Därefter tänkte jag nog på min sambo. Tänk att hjärnan är så snabb i associationerna att de redan innan jag egentligen konstaterat att stenen såg ut som ett hjärta hade hunnit tänka på min kollega. Hjärnan är fantastisk!Läst 50 gånger

Forskning Posted on Thu, May 21, 2020 22:47:39

En av mina artiklar, skriven för ett online-uppslagsverk har enligt Researchgate lästs 50 gånger. Som alltid är det roligt när det jag skrivit läses av någon.Det märks att inlämningen närmar sig

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 20, 2020 07:51:19

På söndag är det dags att lämna in examensarbetet för att det ska kunna examineras i terminens sista vecka. Febril aktivitet pågår både för mig med att ordna allt inför inlämningarna och skicka ut information till alla berörda. Men aktiviteten är hög också bland studenterna och det märks att de inlämningen närmar sig genom alla de mail med frågor jag börjat få. Ja det är ju när det drar ihop sig som frågor blir aktuella.Vald till forskningsledarprogrammet

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, May 20, 2020 07:44:04

I fredags fick jag besked om att jag valts ut att ingå i forskningsledarprogrammet som startar på Högskolan Väst i oktober. Det drivs tillsammans med Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Varje lärosäte har fyra platser så det är 12 deltagare totalt. Programmet pågår från oktober till juni 20221 med fem träffar. Det är verkligen jätteroligt att ha blivit utvald och jag ser fram mot starten, ja och mot avslutningen också såklart.Många utestående anrop – frustration

Övrigt Posted on Thu, May 14, 2020 15:06:18

En sak som gör mig frustrerad är när jag har mailat till någon för att den antingen ska göra något, vilket kan inkludera att svara på mailet och mailet lämnas utan åtgärd eller att inget svar kommer. Ibland kan det vara saker av mindre viktig art och då spelar det ju i ingen roll om man får någon reaktion eller inte men ibland är man verkligen i behov av svar eller åtgärd.

Det är i dessa situationer som frustrationen växer till. Just nu är en sådant tillfälle. Jag har skickat iväg ett antal mail där åtgärd från mottagaren behövs men i min mailkorg är det alldeles tyst … Flera av dessa uteblivna svar är sådana jag behöver för att själv kunna arbeta vidare eller lägga saker åt sidan.Grattis på 200-års dagen Florence!

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, May 13, 2020 23:18:47

Igår på sjuksköterskans dag var det också 200-års dagen för Florence Nightingales födelsedag. Det är få enskilda sjuksköterskor som betytt så mycket både för en profession och för enskilda människor som Florence gjorde. Hon är väl värd att hyllas!Sjuksköterskans dag!

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, May 12, 2020 23:56:14

Grattis till alla sjuksköterskor idag på sjuksköterskans dag! Aldrig förut har väl personal i vården fått så mycket uppskattning, i alla fall i form av glada tillrop, och ett betonande av det viktiga arbete som vi utför som i år med covid-19.

Till alla mina fina sjuksköterskekollegor sänder jag mina varmaste tankar idag. Låt oss hoppas att detta är en start för ett nytt sätt att se på och värdera vårdpersonals insatser.STINT ger Högskolan Väst två stjärnor

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, May 11, 2020 13:43:47

STINT – stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning rankar alla Sveriges lärosäten inom högre utbildning avseende hur internationella lärosätena i Sverige är. Det är bara tre lärosäten som når högsta nivån med fem stjärnor och det är Chalmers, KTH och Handelshögskolan Stockholm. Högskolan Väst placerar sig i bottenligan med endast två stjärnor, samma nivå som förra rankningen.

Jag hoppas att det arbete som vi på vår institution lägger ned på detta område ska slå igenom till nästa ranking så vi stiger, och helst då betydligt. Att det finns möjligheter att avancera är Högskolan i Skövde ett bevis på som för några år sedan låg på gränsen till en stjärna och i årets rankning nu når imponerande fyra stjärnor.Tretusenfemhundra

Forskning Posted on Sun, May 10, 2020 23:41:43

Inte mindre än 3500 “läsningar” har min forskning fått på ResearchGate enligt meddelande därifrån. Som vanligt känns sådana aviseringar roligt.Papperstugg – brister i vårdförloppet

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, May 10, 2020 23:40:04

I arbetet med att ta fram del två av det strukturerade vårdförloppet vid stroke och TIA uttalade en av deltagarna följandevid vårt senaste arbetsmöte: – Jag har länge misstänkt att man i den senare delen av vårdkedjan har haft faxen kopplad till papperstuggen”

Jag kan inte låta bli att småle lite för jag tror att många, inte minst patienter kan känna igen sig i den känslan när de får beskedet att det inte finns någon remiss eller något meddelande om dem hos den som ska ta vid i vårdkedjan. Förhoppningsvis ska vårt arbete råda bot på detta.Seminarium via Zoom – reflektioner

Universitets/högskolevärlden Posted on Fri, May 08, 2020 10:19:49

Vi ger ju numera all undervisning per distans och det innefattar ju därmed även seminarier. Min lilla och högst ovetenskapliga inventering av studenternas upplevelser är att de flesta tycker att det fungerar bra med seminarium via Zoom. De är positiva till att ses i mindre grupper, tekniken fungerar bra och det digitala formatet ses som en bra ersättning när det nu är som det är med covid-19.

Mina egna reflektioner är att gruppstorleken är viktig där det digitala formatet fungerar bäst för grupper upp till ca 15 deltagare, så att man kan se alla. Att det är viktigt att i alla fall initialt alla kan ha på sin kamera så man får en bild av personerna som deltar vilket ställer krav på god infrastruktur (internettillgång och bandbredd) även i studenternas ända av mötet. Slutligen krävs också en ganska god kunskap hos läraren att hantera tekniken.Ny dag, nya möten via Zoom

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 07, 2020 08:00:24

Idag är det en ny dag med nya möten via Zoom. Det är mest så dagarna ser ut nuförtiden. Minst halva arbetsdagarna tillbringas numera sittande vid datorn med headset på huvudet. Tidseffektivt, javisst, men också lite enahanda.Next »