I en internationell rankning av U-Multiranks (Universities compared) omfattande 1948 lärosäten i 97 länder placerar sig Högskolan Väst på topp 25 avseende forskningssamverkan. Mer precis handlar det om att samproducera vetenskapliga artiklar med näringsliv och andra samhällsaktörer. Roligt att vårt lärosäte ligger så väl framme. Det är bara vi och Chalmers som återfinns på top-25 så det är riktigt roligt!

https://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/pressreleases/hoegskolan-vaest-paa-topp-25-lista-i-internationell-rankning-3129911