Jag är faktiskt lite förvånad över att min metodartikel är min mest citerade artikel men så är det faktiskt. Idag blev jag notifierad om ännu en citering av just den artikeln. Om det förvånar mig att artikeln är så citerad så är det kanske ännu mer förvånande att den citeras i så många avhandlingar, och att de är från så spridda områden. Lite trist är det dock att dessa citeringar nästan inte “räknas”. Scopus håller i alla fall inte ordning på dem utan det är nästan alltid via Google citations som jag får kännedom om dem. Här är referensen för den citerade artikeln:

Rejnö Å, Berg L, Danielson E. The narrative structure as a way to gain insight into peoples’ experiences: one methodological approach. Scand J Caring Sci. 2014;28(3):618-26.