Idag aviserades jag om ännu en citering av mina artiklar. Den här gången en av mina mer nya artiklar som handlar om värdighet. Det är alltid roligt att bli citerad och särskilt roligt känns detta då jag ser artikeln som viktig.. Här är den citerade artikeln: Rejnö Å, Ternestedt B-M, Nordenfelt L, Silfverberg G, Godskesen TE. Dignity at stake: Caring for persons with impaired autonomy. Nurs Ethics. 2019;0(0):0969733019845128.

Artikeln hade citerats av några finska forskare, där jag känner flera av dem så även det var roligt. Här är den citerande artikeln: Moilanen T, Riitta S, Mari K. Nursing support for older people’s autonomy in residential care: An integrative review. Int J Older People Nurs. 2021;n/a(n/a):e12428.