Min forskning har återigen citerats och det är igen en av mina artiklar om sjuksköterskestudenter som det gäller. Nu är det en artikel om farmaceutstudenter och deras empati för döende personer som plockat upp vår artikel. Kul!