Jag har just reviewat ett manus för en tidskrift. Inledningsvis var det riktigt bra men ju mer jag läste desto mer trassligt blev det. Man sa sig ha ett syfte men sedan uppenbarade sig nya syften i texten både för resultatet och diskussionen. Rekommendationen blev att kanske dela manuset i två för att kunna hålla sig till att besvara ett syfte i vardera manus. På kort sikt blev rekommendationen major revision alternativt reject och resubmitta när det är reviderat.