Sommaren och ledighet för många till trots så vilar inte forskningen. ResearchGate berättade idag för mig att en ny artikel citerar vår forskningen från SLAG-projektet. Kul!