Det är intressant hur hårt könad människors föreställning om vem som är läkare är. Alla patienter, i princip helt utan undantag, betraktar läkare som en “han”. En rest från den gamla världen då läkaren var man och sjuksköterskan var kvinna. För mig framstår det som mycket märkligt, men så är det ju också “min värld” där jag befinner mig varje dag.

Läkaren, när kommer han?

Säger du till när läkaren kommer så jag inte missar honom?

Det här är vanliga frågor från patienterna och nu i sommar har jag varje gång fått säga “hon”. På just min avdelning har vi haft en överläkare, en ST-läkare och två läkarkandidater, alla kvinnor och endast en manlig läkare, en AT-läkare, så chansen att den läkare som patienterna träffat eller kommer att träffa är en kvinna har alltså varit 80%.

Att den sjuksköterska eller undersköterska de träffar är en man är också betydligt högre än noll som det var förr. En del pass på kvällen är det ungefär lika många män som kvinnor som arbetat. Vår avdelning är alltså ett exempel på den mer moderna vården.