Om jag tycker att högskolans värld är full av illegitima arbetsuppgifter så kan jag konstatera att det är det inget emot hur det ser ut i vården. Jag har bara jobbat några få arbetspass och är redan helt andfådd över hur många dåliga data system, dåligt utformade blanketter och tröga administrativa rutiner det finns. Detta är inget som främjar vare sig kvalitet i vården, patientsäkerhet, arbetsmiljö eller vårdpersonals vilja att vara kvar i vården!