Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Millenium i VGR – en oro i magen

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 19, 2021 12:58:45

Inte nog med att Stockholms landstings hoppar av det planerade samarbetet med VGR och Region Skåne kring det nya journalsystemet Millenium inte blir av samt att systemet också blir hejdlöst mycket dyrare än det var tänkt så kommer nu en rekommendation från IVO till Region Skåne om att inte införa systemet. Detta baseras på att själva datan outsourcas till USA och Indien och det är därmed oklart hur säkra svenska patienters uppgifter är.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ivo-gor-tillsyn-av-region-skanes-hantering-av-patientdata

Framtiden för Millenium i VGR känns nu än mer osäker samtidigt som stora resurser redan plöjts ned i detta.

Själv hade jag önskat ett svenskt gemensamt journalsystem för alla vårdens nivåer så att alla vårdgivare hade kunnat ha tillgång till alla de journalanteckningar som finns, med patientens medgivande förstås. Tänk vad mycket det hade sparat både avseende arbetsbelastning då man inte behövt begära journalkopior från olika instanser men också en minskad risk att man inte har samma uppgifter som rör patienten att arbeta utifrån. Tänk så mycket mindre risk för att saker faller mellan stolarna, att felaktiga eller gamla uppgifter finns och ligger till grund för behandlingar och livsviktiga beslut osv. En utopisk tanke antagligen, men låt mig få drömma i alla fall lite …Insikt 1 från gästspel i vården 2021 – illegitima arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, July 19, 2021 12:48:31

Om jag tycker att högskolans värld är full av illegitima arbetsuppgifter så kan jag konstatera att det är det inget emot hur det ser ut i vården. Jag har bara jobbat några få arbetspass och är redan helt andfådd över hur många dåliga data system, dåligt utformade blanketter och tröga administrativa rutiner det finns. Detta är inget som främjar vare sig kvalitet i vården, patientsäkerhet, arbetsmiljö eller vårdpersonals vilja att vara kvar i vården!