Jag läser med fasa om en man som i efterförloppet av vård för covid-19 på en intensivvårdsenhet, på den vanliga avdelningen fått sondvälling i sin centrala venkateter dvs rakt in i blodet! Mannen blev självklart väldigt dålig och fick vårdas ytterligare tre veckor på IVA och sedan ännu en tid på sjukhus, ett annat än där det gått fel.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eK2XvQ/jonny-79-fick-mat-ratt-in-i-blodet–var-nara-doden

Det måste verkligen vara en riktig skräck för vårdpersonalen, både den som gjort felet och den som upptäckte det. Det jag har lite svårt att förstå är hur det alls lyckats. System för intravenös behandling och för sondmatning är (ska) inte vara kompatibla med varandra. Det ska helt enkelt inte gå att koppla fel på det här sättet. Allt material för sondmatning är också färgkodad med lila färg för att signalera att de ska användas tillsammans med andra produkter som också är lila till skillnad från intravenösa produkter som är helt transparenta.

Lathund – Förbrukningsmaterial vid enteral nutrition
Sondmatsspruta – https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/nutrition/nutritionsparm/nordost/enteral-nutrition/lathund-forbrukningsmaterial-enteral-nutrition-sept.-2020.pdf
Köp Omnifix Spruta luer lock 20 ml - 100 st hos Med24.se
Spruta för intravenös användning – https://www.med24.se/sjukskoeterskeartiklar/sprutor/omnifix-spruta-luer-lock-20-ml-100-st

Nu är detta inte första gången det blir fel avseende sondmat eller andra infarter. Jag brukar alltid säga till sjuksköterskestudenter jag handleder eller nya kollegor att om de inte får ihop det system med slangar, sprutor osv med infarten så ska de fråga om råd. Upphandlade produkter i svenska sjukvård följer satta standarder och ska självklart passa ihop. Att ta fram sax och tejp för att kunna koppla ihop något, det är inte rätt!