Det märks tydligt att många har gått på semester. Inflödet i mailkorgen har minskat påtagligt. Inte mig emot, det blir mer gjort då när man inte behöver svara på en massa mail också.