Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Ny möjlig artikel

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 22, 2021 23:33:51

Idag har vi haft ett första möte angående en möjlig artikelidé. Den bygger på magisterstudenters examensarbeten så all data finns och likaså både bakgrund, metod och diskussion. Helt utan arbetsinsats kommer detta inte att vara men insatsen är mindre än att göra en studie helt från noll. Examensarbetena är bra och har värdefulla insikter till vården så det är för bra att bara lämna som magisterarbete.

Vi ska alla fundera över sommaren på detta så får vi se hur vi tänker i början av hösten.Inför semestern-lista

Övrigt Posted on Tue, June 22, 2021 23:29:00

Jag har gjort en inför semestern-lista med saker som dels måste vara gjorda innan semestern stundar men också med saker som vore bra om de vore gjorda innan dess. Jag har så sakteliga börjat bocka av saker på den men tyvärr skriver jag dit saker i en högre takt. Jag förväntar mig att detta förhållande ska ändras över tid och ju närmare semestern vi kommer.

Tur för mig att min semester ännu ligger några veckor bort.