Våren 2019 kunde Computer Sweden avslöja att delar av samtal till Vårdguiden 1177 i Sverige, där outsourcing gjorts via ett bolag och sedan vidare till ett annat bolag i Thailand, hade legat öppna för vem som helst att ta del av på internet. Det rörde sig om inte mindre än 2,7 miljoner samtal potentiellt av mycket känslig karaktär som vem som helst kunnat ta del av.

Nu är integritetsskyddsmyndighetens (fd Dataskyddsinspektionen) granskning färdig och de dömer både det outsourcande bolaget och bolaget i Thailand till böter på totalt 12 miljoner kronor. Även de tre regioner som varit berörda får sanktionsavgifter. Läs mer här:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.752106/1177-lackan-fardiggranskad–medhelp-ska-bota-12-miljoner

Beloppet kan tyckas både högt och lågt beroende på hur man ser det. Jag är mest glad att man kunnat döma någon för detta uppenbart dåliga och bristfälliga hanterande. Det är ju lätt att räkna ut att outsourcingen till Thailand beräknades spara pengar och jag hoppas att denna beräknade “vinst” nu visat sig bli kostsam!