Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Sommarhälsning från HVs rektor

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:37:46

Här kan du se Högskolan Västs rektor Martin Hellströms sommarhälsning till alla studenter och medarbetare tillsammans med studentkåren. Jag har länkat till den syn- och texttolkade versionen av filmen för att visa hur man kan arbeta med tillgänglighetsdirektivet.

Snyggt jobbat, med ett fint exempel på hur man arbetar inkluderande.Ansvariga för “vårdläcka” döms

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, June 15, 2021 13:26:48

Våren 2019 kunde Computer Sweden avslöja att delar av samtal till Vårdguiden 1177 i Sverige, där outsourcing gjorts via ett bolag och sedan vidare till ett annat bolag i Thailand, hade legat öppna för vem som helst att ta del av på internet. Det rörde sig om inte mindre än 2,7 miljoner samtal potentiellt av mycket känslig karaktär som vem som helst kunnat ta del av.

Nu är integritetsskyddsmyndighetens (fd Dataskyddsinspektionen) granskning färdig och de dömer både det outsourcande bolaget och bolaget i Thailand till böter på totalt 12 miljoner kronor. Även de tre regioner som varit berörda får sanktionsavgifter. Läs mer här:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.752106/1177-lackan-fardiggranskad–medhelp-ska-bota-12-miljoner

Beloppet kan tyckas både högt och lågt beroende på hur man ser det. Jag är mest glad att man kunnat döma någon för detta uppenbart dåliga och bristfälliga hanterande. Det är ju lätt att räkna ut att outsourcingen till Thailand beräknades spara pengar och jag hoppas att denna beräknade “vinst” nu visat sig bli kostsam!Ansökan till Forte inskickad

Forskning, Hälso- och sjukvård, Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, June 15, 2021 13:13:11

Jag har just tryckt på knappen för Registrera på en ansökan till Forte där jag är huvudsökande. Vi har haft lite knappt om tid att bli färdiga med ansökan men givet förutsättningarna är vi nöjda. Projektet handlar om samverkan inom vård och omsorg och vi tycker att vårt projekt ligger bra där.

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
https://forte.se/utlysning/vard-och-omsorg-i-samverkan-2021/