Det är en sak att översätta något skrivet, det är en annan att också bevara karaktären av det skrivna, det poetiska i texten och det författaren vill förmedla. Detta har blivit extra tydligt för mig under de senaste veckorna då jag slitit inte bara med att rätta till ett manus för en vetenskaplig artikel efter att en språkgranskare misshandlat det, utan också i arbetet med studenters examensarbeten.

Det är en verklig tillfredsställelse då man hittar just “den där” formuleringen som är så på pricken, även om andra ord används på det språk man översatt till. Just en sådan känsla infann sig igår då vi lyckades översätta en rubrik på ett examensarbete på ett mycket bra sätt.