Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Sänkt beredskapsläge på Skaraborgs sjukhus

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, June 09, 2021 11:27:13

Skaraborgs sjukhus har sänkt sitt beredskapsläge från förstärkningsläge till stabsläge relaterat till minskningen av covid-19 i regionen. Detta är såklart väldigt glädjande då förstärkningsläget nu rått under väldigt lång tid. Det är dock en bit kvar tills en ökad beredskap inte behövs alls.Att bevara det poetiska vid översättning

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, June 09, 2021 10:37:04

Det är en sak att översätta något skrivet, det är en annan att också bevara karaktären av det skrivna, det poetiska i texten och det författaren vill förmedla. Detta har blivit extra tydligt för mig under de senaste veckorna då jag slitit inte bara med att rätta till ett manus för en vetenskaplig artikel efter att en språkgranskare misshandlat det, utan också i arbetet med studenters examensarbeten.

Det är en verklig tillfredsställelse då man hittar just “den där” formuleringen som är så på pricken, även om andra ord används på det språk man översatt till. Just en sådan känsla infann sig igår då vi lyckades översätta en rubrik på ett examensarbete på ett mycket bra sätt.