VGR rapporterar om positiva bieffekter av pandemin, eller kanske inte av pandemin i sig utan av vårt förändrade beteende relaterat till pandemin. Både antal sjuka i vinterkräksjuka och användningen av antibiotika har minskat, mest troligt som en konsekvens av att vi tvättat händerna mer frekvent.

Detta är något vi kan ta med oss till en tid som förhoppningsvis kommer, den efter pandemin. Om vi kan minska på vinterkräksjuka bara genom att tvätta händerna mer frekvent så är ju det verkligt positivt! Att användningen av antibiotika också minskat är ju även det mycket bra, inte minst med tanke på utvecklingen av resistens i antibiotikaanvändningens kölvatten.

Något som inte tar upp i det här diagrammet eller i artikeln men som också minskat är antalet sjuka i vanlig säsongsinfluensa och även här anses handtvätt och att hålla avstånd vara nyckeln.