Idag rapporteras det att brist på syrgas är ett stort hot mot patienters liv underpandemin i 19 länder i världen, Indien, Argentina inräknat.

För oss i den här delen av världen ter det sig helt orimligt att ett land kan ha brist på syrgas men så är naturligtvis fallet. Eller rättare sagt på medicinsk syrgas, för syre finns ju i luften vi andas och i vattnet vi dricker, men i den formen är syret inte tillgängligt som läkemedel och syrgas för industriprocesser har inte en tillräcklig renhet för att kunna användas i vården.

Oavsett hur det är med bristen så visar det på vikten av att solidariskt hjälpa varandra över länders och kontinenters gränser. Hur ska vi annars kunna rättfärdiga för oss att vi inte bistod med en så här basal sak i det här läget för världen?