Inte mindre än 30 förbund inom funktionshinderområdet har gått samman i en gemensam debattartikel för att lyfta det faktum att många regioner och kommuner börjat göra “besparingar” inom hjälpmedelsområdet. Detta leder till att personer i behov av hjälpmedel kan behöva avstå detta på grund av de kostnader som hjälpmedlet istället kommer innebära för den enskilde.

Personer i behov av hjälpmedel är redan en utsatt grupp och de har behov av hjälpmedel för sitt dagliga liv, inte för sitt nöjes skull. Genom denna förändring riskerar således hjälpmedel att bli en klassfråga som den med knappa ekonomiska omständigheter kan behöva avstå från medan de med god ekonomi inte kommer bli lika begränsade av ekonomi. Här kan du läsa artikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga