Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Artikel läst 100 gånger

Forskning, Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:23:43

ResearcGate har meddelat att en av mina mest min mest citerade artiklar har läst 100 gånger av läsarna.

Det tycker jag såklart är väldigt roligt!Tillgänglighet som lärare

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, May 13, 2021 23:19:59

Inte sällan mailar studenter under det som inte är arbetstid och det ser jag som helt ok. Var och en måste vara fri att maila när den har tid eller känner behov av det. Det jag tycker är svårare är när studenter mailar med frågor de vill ha svar på innan det blivit kontorstid igen. Då blir det genast mer komplicerat fast det egentligen borde vara helt självklart att jag som lärare inte har skyldighet att bevaka min e-post under annat än kontorstid. Ibland kan man ju dock känna ett behov eller ansvar att svara genast men kan studenter verkligen förvänta sig det?

När studenter ringer till ens privata mobiltelefon under icke-kontorstid kan situationen bli ännu svårare. Har man svarat på ett samtal, trots att det är helg och man inte kände igen numret är det ju svårare att säga att du får återkomma under kontorstid. Särskilt svårt är det om det finns en deadline inlagd på söndagen så att det blir för sent att svara på frågan när det väl är måndag.

Jag försöker att bevara min lediga tid som min egen, eller i alla fall så försöker jag bara använda den på mitt eget initiativ, men ibland så misslyckas jag, till studenternas glädje misstänker jag.