Jag tycker att jag har överösts av meddelanden om nya citeringar av min forskning och den känslan bekräftades idag med ett meddelande från ResearchGate.