Idag är det disputation “Dösnack – metoder och verktyg för samtal om döende, död och framtida vård i livets slutskede” skriven av Malin Eneslätt. Disputationen äger rum i Solna men man kan också delta digitalt. Det är verkligen en fin möjlighet och det är just nu 112 deltagare digitalt.

Avhandlingen har i största delen studerat användningen av Döbra-kortleken, ett verktyg för att kunna tala om döden.