Idag är det handledarkollegium, dvs möte för alla handledare för doktorander inom ämnet AiL. Där diskuterades just frågan om AiL som ämne och vad det egentligen är. Där var det någon som sa att AiL inte får vara ett alibi för avhandlingar inom andra ämnen.

Här tror jag att det finns många avhandlingsarbeten som gör just det, använder AiL som alibi. Inom min egen institution har jag jag en bestämd känsla av att om vårdvetenskap hade funnits som ämne möjligt att bli antagen inom så hade många valt det istället. Med det inte sagt att deras avhandlingsarbeten inte handlar om AiL. Det jag menar är att arbetet anpassats till det ämne som är tillgängligt men att man hade valt ett annat forskningsämne om det varit möjligt och att avhandlingsarbetet då haft en annan utformning.