Jag har just genomfört två reviewer av submittade manus, eller snarare re-reviewer. Det var manus jag läst förut och lämnat synpunkter på. Nu hade författarna åtgärdat dessa och det på ett bra sätt. Det gjorde min arbetsinsats ikväll både lätt och trevlig. Bar att svara att allt är väl genomfört och att manusen nu håller den kvalitet som krävs för publicering. Kul!