Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Två reviewer genomförda

Forskning Posted on Sat, February 27, 2021 23:36:41

Jag har just genomfört två reviewer av submittade manus, eller snarare re-reviewer. Det var manus jag läst förut och lämnat synpunkter på. Nu hade författarna åtgärdat dessa och det på ett bra sätt. Det gjorde min arbetsinsats ikväll både lätt och trevlig. Bar att svara att allt är väl genomfört och att manusen nu håller den kvalitet som krävs för publicering. Kul!Biverkningar och covid-19 vaccination – får man räkna med det?

Hälso- och sjukvård Posted on Sat, February 27, 2021 18:10:42

I media verkar det ibland som att man vill lyfta biverkningar som något oväntat vid olika behandlingar när det i själva verket är något som man nästan alltid får räkna med kan uppstå. Dels handlar det om att en behandling oftast inte bara påverkar det som är tänkt utan också ger andra verkningar men det handlar också om förväntanseffekt. Ungefär 30 % av alla som testar ett läkemedel rapporterar någon form av biverkan, och de allra flesta ospecifika sådana som t.ex. huvudvärk, illamående, gaser i magen, yrsel osv.

Med detta sagt så finns det således nästan alltid biverkningar med en behandling och det får man räkna med. Biverkningar relaterat till vaccinationer är också vanligt och beror på den enkla faktor att vi sprutar in saker i kroppen som vi VILL att den ska reagera på och bygga upp ett skydd mot. Det är ju själva poängen med dem, att de ska skydda mot den smitta vaccinet gäller.

För covid-19s del kunde man redan på förhand tänka sig att det skulle ha biverkningar liknande de som finns vid influensavaccination och som liknar den sjukdom de ska skydda mot, men mycket lindrigare. Kanske är det ändå så att det har varit en högre andel biverkningar än man såg i de kliniska prövningar som föregår den vaccinering som pågår nu.

Att vaccinet är effektivt även vid storskalig användning visar siffror med all önskvärd tydlighet. Folkhälsomyndigheten visade i veckan grafer där insjuknande på äldreboende tydligt vikt nedåt medan trenden i samhället tydligt går åt helt motsatt håll.

Att många fått mer eller mindre lindriga biverkningar av vaccinationen är också tydligt, så tydligt att flera arbetsplatser dels vaccinerar på fredagar för att personalen ska hinna få biverkningarna under helgen men också tillfriskna, så de kan arbeta på måndagen igen men att den höga andelen med biverkningar påverkat hur vaccinationen på arbetsplatserna nu sker. Man har gått från att vaccinera alla samma dag till att dela upp det så man ska ha frisk personal som kan arbeta.