Idag är det disputation på Högskolan Väst i ett ämne som ligger nära mina egna intressen. Avhandlingen skriven av Helena Vallo Hult handlar om hur läkare använder digitala “medel” i sitt eget arbete och hur patienters användning av detta påverkar dem i deras arbete. Väldigt spännande som ämne och område!

Opponenten har tagit ett grepp på sin uppgift som jag aldrig förut stött på och som jag både gillar och samtidigt inte riktigt är med på. Hon har under en mycket lång stund nu pratat om hur hon ser på doktorandens avhandlingsarbete och gett mycket förslag på vad doktoranden ska tänka på framåt.