Det är roligt när återkoppling som ges leder till att studenter tar stora kliv framåt i sitt lärande på kort tid. etta är just det jag just erfarit vad gäller handledning. Detta pekar på vikten av att få formativ återkoppling så studenterna får stöd i att komma vidare och inte bara en summativ återkoppling.

Att läsa och ge återkoppling kräver såklart en viss arbetsinsats men min erfarenhet säger att detta är väl investerad tid för framtiden.