Ännu en av mina artiklar har nått 10 citeringar enligt ResearchGate. Det är en från vårt longitudinella strokeprojekt så det är riktigt roligt att den är så citerad. Den har dessutom inte varit publicerad så länge så det är också roligt att det gått så fort för den att få genomslag.

Rejnö Å, Nasic S, Bjälkefur K, Bertholds E, Jood K: Changes in functional outcome over five years after stroke. Brain Behav 2019, 9(6):e01300.