Inte mindre än 800 gånger har min ena artikel lästs enligt ResearchGate. Det är en svindlande summa. Tänk om alla dessa ställdes på rad. Då skulle det bli en riktigt lång rad, särskilt med dagens förhållningsregler om distansering.

Rejnö Å, Nordin P, Forsgren S, Sundell Y, Rudolfsson G: Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study. Nurse Educ Today 2017, 50:36-41.