Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Ännu en citerad artikel

Forskning Posted on Thu, February 25, 2021 00:48:49

Ännu en av mina artiklar har nått 10 citeringar enligt ResearchGate. Det är en från vårt longitudinella strokeprojekt så det är riktigt roligt att den är så citerad. Den har dessutom inte varit publicerad så länge så det är också roligt att det gått så fort för den att få genomslag.

Rejnö Å, Nasic S, Bjälkefur K, Bertholds E, Jood K: Changes in functional outcome over five years after stroke. Brain Behav 2019, 9(6):e01300.800 gånger läst

Forskning Posted on Thu, February 25, 2021 00:43:15

Inte mindre än 800 gånger har min ena artikel lästs enligt ResearchGate. Det är en svindlande summa. Tänk om alla dessa ställdes på rad. Då skulle det bli en riktigt lång rad, särskilt med dagens förhållningsregler om distansering.

Rejnö Å, Nordin P, Forsgren S, Sundell Y, Rudolfsson G: Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study. Nurse Educ Today 2017, 50:36-41.Brant inlärningskurva

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, February 25, 2021 00:39:39

Det är roligt när återkoppling som ges leder till att studenter tar stora kliv framåt i sitt lärande på kort tid. etta är just det jag just erfarit vad gäller handledning. Detta pekar på vikten av att få formativ återkoppling så studenterna får stöd i att komma vidare och inte bara en summativ återkoppling.

Att läsa och ge återkoppling kräver såklart en viss arbetsinsats men min erfarenhet säger att detta är väl investerad tid för framtiden.