Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Jag är rik! eller inte …

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, February 21, 2021 01:33:46

Idag fick jag mitt royalty-besked från Studentlitteratur. Jag har ju skrivit ett kapitel i en bok de gett ut. I år inbringade detta inte mindre än … 189 svenska riksdaler! Det är inte precis så att jag blir rik på det, och det är väl heller inte därför jag skrivit kapitlet.Tre citeringar samma dag!

Forskning Posted on Sun, February 21, 2021 01:26:53

Idag hade Google scholar hittat inte mindre än tre citeringar av mina artiklar. För det mesta hittas endast en ny citering i taget och jag kan inte ens minnas att jag fått besked om tre nya samma dag. Alla tre citerade också olika artiklar. Kul!Samföreläsning mellan utbildningar

Universitets/högskolevärlden Posted on Sun, February 21, 2021 01:24:38

I veckan hade jag en föreläsnings i tre delar för två kurser som delvis samföreläste. Ämnet var palliativ vård med tre lite olika teman. Båda kurserna deltog vid två av de tre föreläsningarna men var välkomna att delta även vid den del som inte låg inom ramen för den egna kursen. Glädjande nog var det drygt halva kursen som valde att göra det. Roligt när ämnet i sig kan locka så mycket att studenter frivilligt väljer att delta även när det inte behövs för att de ska kunna klara sin kurs.

Det finns också en annan aspekt på samföreläsning som jag tycker är viktig och det är att använda resurserna väl. När kurser innehåller mål som är samma mellan som i det här fallet olika specialistutbildningar så är det direkt dumt att inte försöka få till samföreläsningar för att spara på våra resurser. Jag ser det som ett viktigt led i hållbarhet i arbetet.