Ibland leder seminarium som är tänkt att ge studenter stöd till att de känner sig förvirrade. Då är det viktigt att finnas där för studenterna och försöka övertyga dem om att förvirring är ett steg på vägen mot en ny förståelse. Om man aldrig utmanar sitt tänkande kommer man heller aldrig att tänka på något annat sätt än man gör och aldrig se saker på nya eller andra sätt. Det blir då heller ingen utveckling utan allt är som det alltid varit. Kaos är kreativitetens moder är ett ordspråk i samma anda.

I min tolkning betyder detta att om man vågar vara i förvirringen och försöker förstå det som känns rörigt så kommer man, kanske med lite hjälp, att slutligen hamna i en situation där man förstått lite mer och på ett nytt sätt.

Just detta hände i veckan när vi hade seminarium. Förvirring uppstod men efter lite stöd och distans så tror jag att studenterna kände precis så, det ledde dem vidare. En student sa att hen fått ett nytt mantra “Förvirring leder till ny förståelse!”. Jag tänker att det inte alls är dumt att ha det som mantra. Det gäller bara att våga vara i förvirringen och kaoset.