Terminens första metodseminarium för magisterstudenterna närmar sig. I år är första gången jag ska vara examinator för arbeten på den här nivån. Då känns det skönt att få ha en erfaren kollega som Pia som stöd i detta. Vi har bildat en gemensam examinatorsgrupp vid seminarierna där vi träffar studenterna tillsammans, hon med de hon ska examinera och jag med de jag ska examinera. Det känns väldigt priviligierat!