Jag firar publicerandet av vår artikel på sedvanligt sätt, med bubbel. Varför frångå en trevlig tradition?!

Palmryd, L., Rejnö, Å., & Godskesen, T. E. (2021). Integrity at end of life in the intensive care unit: a qualitative study of nurses’ views. Annals of Intensive Care, 11(1), 23. doi:10.1186/s13613-021-00802-y