Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Sedvanligt firande av publicering

Forskning Posted on Sat, February 06, 2021 18:37:48

Jag firar publicerandet av vår artikel på sedvanligt sätt, med bubbel. Varför frångå en trevlig tradition?!

Palmryd, L., Rejnö, Å., & Godskesen, T. E. (2021). Integrity at end of life in the intensive care unit: a qualitative study of nurses’ views. Annals of Intensive Care, 11(1), 23. doi:10.1186/s13613-021-00802-yArtikel om integritet vid livets slut på IVA är nu publicerad!

Forskning Posted on Sat, February 06, 2021 18:33:51

Vår artikel om integritet vid livets slut inom intensivvård har just publicerats i tidskriften Annals of Intensive Care, en tidskrift med hög impact som mestadels publicerar kvantitativ forskning. Det känns verkligen roligt! Med nedanstående länk kommer du direkt till artikeln.

https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-021-00802-y#Abs1