Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Det går framåt – ett manus växer fram

Forskning Posted on Thu, February 04, 2021 23:32:14

Tillsammans med ett par fd magisterstudenter håller jag på och skriver om deras examensarbete till ett artikelmanus. Vi har hållit på en lägre tid men har heller inte haft bråttom utan tagit det i den takt vi har känt har fungerat. Men som med allt idogt arbete så leder det så sakteliga framåt och nu börjar det närma sig en färdig produkt. Det är dags att översätta och lägga den sista finishen på det. Det känns riktigt inspirerande!Mutationen ger nya riktlinjer i vården

Hälso- och sjukvård Posted on Thu, February 04, 2021 23:28:41

Idag kom nya riktlinjer för vården för att försöka trycka ned det muterade covid-19 viruset som först hittades i Storbritannien men som nu spridit sig i Sverige. Skaraborgs sjukhus konstaterar att mutationen stod för ca 20 % av alla odlingssvar under den studerade tiden. Viruset är mer smittsamt, möjligen upp mot 70 % mer smittsamt och lever också längre på de ytor de hamnar på. Det mest positiva man kan säga om det är nog att människor verkar bli mindre sjuka av det och att det framtagna vaccinet verkar vara verksamt på det.

Detta sammantaget motiverar en samlad ansträngning för att försöka mota bort det. Riktlinjerna om munskydd och visir ses som än mer viktiga och nya rutiner för att fånga fall med mutationen har antagits. Jag hoppas detta är tillräckliga åtgärder.