Jag har fått ett mail med förfrågan om jag är intresserad av en tjänst på ett annat lärosäte än där jag är anställd. Det kändes lite märkligt och till viss del smickrande även om jag inser att de hittat mig via LinkedIn.

Inte för att jag var intresserad av tjänsten, utan bara för att se vad den innebar kunde jag konstatera att det inte var något särskilt med den tjänsten. De arbetsuppgifter man skulle göra var hel vanliga och inte särskilt spännande. Driva läraruppdraget, ingå i lärarteam, driva profilområden och delaktighet. Även deras krav var strikt grundläggande och tjänsten var som lektor, en tjänst som jag redan har på mitt lärosäte Det enda som kunde anses vara “det” var i så fall att det är ett lärosäte med gott anseende som ligger i huvudstaden. Det senare inget som jag ser som särskilt meriterande. Men lite kul var det i alla fall att bli tillfrågad.