Regeringen har kommit med nya riktlinjer för restriktioner för statliga verksamheter. Dessa rör givetvis också statliga lärosäten som bedriver högre utbildning. För högskolan Västs del innebär det att nu också undervisningen ska bedrivas på distans. Sedan förut gällde detta för examinationer. Skillnaden här kommer nog inte att bli särskilt stor då vi i princip redan ger all undervisning digitalt redan nu.

Det som är nytt är att all personal inom statliga verksamheter ska arbeta hemifrån om de inte måste vara på sin arbetsplats för att bedriva sitt arbete. Möten osv ska ske digitalt i största möjliga utsträckning.

Allt detta ter sig rimligt med tanke på den situation vi befinner oss i avseende pandemin.