Lika snabba som tidskriften var, lika snabba är vi. Proof:et som kom igår har vi redan läst och justerat alla tre författarna och skickat iväg för publicering. Det går fort, inte bara i hockey!