Det här med vetenskapliga studier och hur de ska beskrivas är inte så enkelt. Ibland ser man långa beskrivningar av typen “dubbelblind randomiserad retrospektiv tvärsnittsstudie”. Nåja det här var inget autentiskt exempel utan mer en raljerande beskrivning. Ska vi vara mer allvarliga så är det förstås viktigt vilka etiketter vi sätter på våra studier men de ska såklart inte bara vara ornament utan också vara sanna och dessutom meningsfulla.

Det här med tvärsnittsstudier är ofta ett området där det inte blir helt rätt i beskrivningen och jag har väl mest lyssnat med ett öra när min statistiske vän har ondgjort sig över den okunskap som visar sig i beskrivningar av dem. De kan ges både bi-etiketten prospektiv och retrospektiv. Idag lyssnade jag lite mer engagerat då jag faktiskt behövde förstå detta. Att en tvärsnittsstudie inte kan vara prospektiv var väl det enklast att förstå då vi inte kan säga något om framtiden genom att göra ett tvärsnitt i nuet.

Att en tvärsnittsstudie oftast heller inte är retrospektiv är lite svårare att förstå. Att studera dåtid genom att göra ett tvärsnitt idag kan ju tyckas vara att studien är retrospektiv men för att studien ska vara retrospektiv ska studien inte handla om dåtiden utan använda data från dåtiden vilket är en stor skillnad. När man frågar en person om deras upplevelser av något de gått igenom är studien alltså oftast inte retrospektiv då de data jag samlar är data i nuet, men som beskriver något som redan hänt, en nutida beskrivning av det de minns. En retrospektiv studie använder data från något som redan hänt, t.ex. journaldata från en händelse som ligger tillbaka i tiden, eller utrönande av om någon utsatts för t.ex. något ämne under sitt arbetsliv, t.ex. asbest.