Idag har vi handledare haft möte, utan vår doktorand. En bra idé att diskutera frågor omkring handledningens principer osv i ett forum där doktoranden inte deltar. Det ger andra möjligheter att prata fritt men sparar också doktoranden från att hamna i diskussioner som den berörs av men samtidigt inte har något inflytande i.

Detta var det första mötet av det här slaget och det kändes mycket bra.