Enligt ResearchGate är min mest lästa artikel den om om hur sjuksköterskestudenters närvaro påverkar deras resultat på examinationen för kursen. Det är lite spännande då jag inte själv ser det som min mest intressanta artikel, men det är ju inte jag, utan läsarna som bedömer det.