Jag har försökt att ta mig genom Socialstyrelsen webbutbildning “Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor”. Utbildningens innehåll var bra men dess logik, uppbyggnad samt möjlighet till genomförande var däremot inte lika god. Trots att jag gjort alla moment, tagit del av allt material och klickat på alla länkar lyckades jag inte uppnå att alla aktiviteter visades som genomförda med en “grön bock”.

Jag kunde dock slutföra utbildningen med 8 aktiviteter fortfarande noterade som inte genomförda vilket ter sig märkligt. Det verkade vara något slags bugg i systemet då man inte kunde välja “Stäng modul” utan fick ta sig ur modulerna på annat sätt.

Synd, eftersom innehållet är bra och tanken bakom upplägget bakom egentligen är bra.