Som examinator får man ibland in ansökningar från studenter om att ompröva betygsbeslut. Det är en viktig del i rättssäkerheten för studenten att denna möjlighet finns. I blanketten där ansökan görs finns också en instruktion för vad som krävs för att omprövning ska kunna ske samt vad att ofullständigt ifylld blankett inte behandlas.

Så här står det: Styrk dina skäl med hänvisning till relevant kurslitteratur eller annan litteratur samt ange sida. Bifoga artikel, i förekommande fall medstudents tentamen som åberopas eller dylikt. Bifoga kopia på
tentamen/tentamensfråga.

Det kan tyckas som en ganska entydig och enkel information om vad som krävs men studenterna har inte alltid så lätt att läsa ut den. Det kan man förstå inte minst baserat på att man i blanketten ger exempel på vad som inte är giltiga skäl för omprövning så som följande motivering “Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx” och där såldes både motivering och litteratur som stöder detta saknas.

När dokument saknas ges ett direkt avslag på omprövningen vilket går snabbt att göra, då icke-kompletta ansökningar inte behandlas, men å andra sidan nås ju heller inte syftet som är en omprövning av något som studenten upplever orättvist.