Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Webbutbildning med förhinder

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, December 28, 2020 17:03:41

Jag har försökt att ta mig genom Socialstyrelsen webbutbildning “Ett fall för teamet – en utbildning om att förebygga fallolyckor”. Utbildningens innehåll var bra men dess logik, uppbyggnad samt möjlighet till genomförande var däremot inte lika god. Trots att jag gjort alla moment, tagit del av allt material och klickat på alla länkar lyckades jag inte uppnå att alla aktiviteter visades som genomförda med en “grön bock”.

Jag kunde dock slutföra utbildningen med 8 aktiviteter fortfarande noterade som inte genomförda vilket ter sig märkligt. Det verkade vara något slags bugg i systemet då man inte kunde välja “Stäng modul” utan fick ta sig ur modulerna på annat sätt.

Synd, eftersom innehållet är bra och tanken bakom upplägget bakom egentligen är bra.Ansökan om omprövning av betygsbeslut

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, December 28, 2020 16:58:13

Som examinator får man ibland in ansökningar från studenter om att ompröva betygsbeslut. Det är en viktig del i rättssäkerheten för studenten att denna möjlighet finns. I blanketten där ansökan görs finns också en instruktion för vad som krävs för att omprövning ska kunna ske samt vad att ofullständigt ifylld blankett inte behandlas.

Så här står det: Styrk dina skäl med hänvisning till relevant kurslitteratur eller annan litteratur samt ange sida. Bifoga artikel, i förekommande fall medstudents tentamen som åberopas eller dylikt. Bifoga kopia på
tentamen/tentamensfråga.

Det kan tyckas som en ganska entydig och enkel information om vad som krävs men studenterna har inte alltid så lätt att läsa ut den. Det kan man förstå inte minst baserat på att man i blanketten ger exempel på vad som inte är giltiga skäl för omprövning så som följande motivering “Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx” och där såldes både motivering och litteratur som stöder detta saknas.

När dokument saknas ges ett direkt avslag på omprövningen vilket går snabbt att göra, då icke-kompletta ansökningar inte behandlas, men å andra sidan nås ju heller inte syftet som är en omprövning av något som studenten upplever orättvist.