Idag hade jag EndNote workshop som på grund av den rådande situationen med ökad smitt spridning i Skaraborg blev helt online. Det fungerade fint och de som var med fick hjälp med sina problem. Mer kan man inte gärna begära.

Jag kan också av tidigare erfarenheter konstatera att allt som beskrivs som “problem med EndNote” inte är det utan ganska ofta handlar om problem relaterade till att hantera sin dator, hitta nedladdningar och orientera sig. Detta handlar då inte om EndNote men påverkar ju såklart möjligheten att arbeta med det. Fint när saker kan redas ut så människor ges bättre möjlighet att få god funktion ut av att använda EndNote.